Opis stanowiska pracy

6 września, 2015 admin 0

Opis stanowiska pracy to uporządkowane i oparte na faktach stwierdzenie jego funkcji i celów. Powinien on określać: granice uprawnień i odpowiedzialności osoby zajmującej dane stanowisko […]

Porównania międzylaboratoryjne

6 września, 2015 admin 0

Porównanie międzylaboratoryjne (ILC) to zorganizowanie, wykonanie i ocena wzorcowań/badań tego samego obiektu lub podobnych obiektów wzorcowań/badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio ustalonymi […]

Terminologia używana w ISO 14001

6 września, 2015 admin 0

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są: ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, […]

Cele badania satysfakcji Klienta

5 września, 2015 admin 0

Badanie satysfakcji klienta stało się bardzo popularne. Niewątpliwy wpływ ma na to norma ISO 9001:2000, która nakazuje badanie monitorowania zadowolenia klienta, a w szczególności monitorowanie […]

Jak auditować własnego szefa?

5 września, 2015 admin 0

Ten problem istnieje prawie w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Obawa przed auditowaniem swojego szefa to główny problem, jaki ma w tym przypadku auditujący. […]