PULL System

11 października, 2015 admin 0

Przypomnij sobie sytuację, kiedy chcesz przedostać się na drugi koniec miasta i masz do pokonania zdawałoby się niewielki odcinek drogi, ale co skrzyżowanie utykasz w […]

Zarządzanie – nowoczesne koncepcje

3 października, 2015 admin 0

Szereg zmian zachodzących w całym środowisku ekonomicznym, co za tym idzie zmiana kształtu samego przedsiębiorstwa, powoduje konieczność zweryfikowania stosowanych obecnie stylów zarządzania. Próbując zdefiniować główne […]

Teoria potrzeb Maslowa

3 października, 2015 admin 0

W rozważaniach na temat motywowania pracowników ogromną rolę odgrywa analiza potrzeb jakimi kierują się w swoim życiu. W osiąganiu zadowalającego poziomu życia, a więc zaspokajaniu […]

Mini Słownik Zarządzania

3 października, 2015 admin 0

Akcjonariat pracowniczy – rozprowadzanie akcji firmy wśród pracowników, często nie dopuszczane do ogólnego obiegu. Algorytm – technika działania, Alg. działania: określane też minaem zasad prakseologicznych, […]

Planowanie kariery

3 października, 2015 admin 0

Koncepcja ta opiera się na indywidualnej analizie potencjału tkwiącego w każdym pracowniku. Po poznaniu możliwości osobowych pracownika opracowywany jest plan (zarys) jego kariery w przedsiębiorstwie. […]

Organizacja Wirtualna

3 października, 2015 admin 0

Nowe ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa XXI wieku, powodują uelastycznienie więzi wewnątrz organizacyjnych. Formuła Organizacji Wirtualnej, zawiera się w relacjach pomiędzy luźno powiązanymi komórkami, skupionymi jedynie na […]

Marketing personalny

3 października, 2015 admin 0

Pierwsze skojarzenia związane z wyrażeniem marketing, to działania dotyczące organizowania procesu sprzedaży oraz narzędzia związane z planowaniem procesów pozyskiwania klientów. Na takiej właśnie podstawie stworzono […]

CRM – nowa fala w zarządzaniu

3 października, 2015 admin 0

CRM wydaje się być lekarstwem na zdobycie rynku. To bardziej filozofia niż system informatyczny. Kształtowanie relacji z klientem, jest chyba najnowszym pomysłem analityków z firm […]

Controlling w zarządzaniu

2 października, 2015 admin 0

Pojęcie controllingu często utożsamiane jest wyłącznie z wyrażeniem „kontrola”. Jest to mylne zawężanie tego zagadnienia, ponieważ kontrola jest tylko jednym z elementów tego pojęcia. Controlling, […]

Jakoś(ć) w projekcie

1 października, 2015 admin 0

Bardzo często kierownik projektu zastanawia się jaki standard jakości przyjąć za obowiązujący podczas realizacji projektu. Organizacja, na rzecz której wykonywana jest praca po prostu oczekuje […]