Dekontaminacja pomieszczeń

dekontaminacja pomieszczen

Czym jest dekontaminacja? Jakie są sposoby przeprowadzania dekontaminacji pomieszczeń?

Dekontaminacja to proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez:

 • mycie,
 • dezynfekcję,
 • sterylizację.

Mycie jako sposób dekontaminacji

Mycie może być procesem:

 • suchym (strącanie, odsysanie, szczotkowanie i ścieranie zanieczyszczeń) lub
 • mokrym (wykonywanym ręcznie lub z zastosowaniem wspomagania mechanicznego), zwykle z zastosowaniem wody z dodatkiem środków myjących i dezynfekujących lub poprzez nanoszenie piany, natryskiwanie ciśnieniowe.

Sterylizacja

Sterylizacja jest procesem zniszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników chorobotwórczych. Czynnikiem sterylizującym może być czynnik fizyczny lub chemiczny w formie aktywnej (lub ich kombinacja), mający działanie biobójcze, gwarantujący osiągnięcie sterylności. Sterylizacja może być przeprowadzana poprzez np. wyżarzanie lub spalanie, sterylizację suchym gorącym powietrzem, sterylizację parą wodną pod ciśnieniem, zastosowanie promieniowania UV.

Dezynfekcja

Dezynfekcja jest procesem redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych. Wysoką skuteczność dezynfekcji można uzyskać stosując systemy i urządzenia do opryskiwania z odparowaniem, zamgławiania, promieniowanie UV. Czystość mikrobiologiczną można także uzyskać stosując czynniki chemiczne np.:

 • czwartorzędowe sole amoniowe,
 • alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy,
 • metale ciężkie np. związki srebra, miedzi, rtęci,
 • barwniki, np. fi olet krystaliczny, mleczan etakrydyny (Rivanol),
 • utleniacze – nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany,
 • kwasy i zasady.

Podstawa prawna:ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570 ze zm.).