Jak legalnie spalać paliwa odnawialne stałe?

legalne spalanie paliw stałych

Czy na pewno bezpieczne i ekologiczne jest spalanie brykietów, pelet czy biomasy? Może produkty te muszą posiadać jakiś certyfikat czy spełniać wymagania jakiejś normy?

Na polskę nałożone zostały prawem Unii Europejskiej zobowiązania polegające na zwiększaniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnej ilości wytwarzanej energii. W związku z tym przetwarzanie biomasy w celu uzyskania energii staje się kwestią niezwykle istotną. Nie mniej ważne stają się także przyczynki ekonomiczne – na pewno możesz liczyć na zwiększenie na rynku oferty tego typu.

Takie ogrzewanie jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale niejednokrotnie tańsze. Warto też wspomnieć o możliwości uzyskania dotacji czy różnego typu dofinansowań przy modernizacji źródeł energii w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym oczywiście biomasy.

Na rynku w związku z tym zwiększy się podaż nie tylko na kotły na biomasę, ale także na różne jej odmiany wykorzystywane jako paliwo – wystarczy wymienić tylko brykiety czy pelety, nie wspominając o zrębkach, trocinach czy słomie.

W tej sytuacji zasadne staje się pytanie czy oferowane paliwo produkowane z biomasy powinno posiadać certyfikat, spełniać wymogi norm?

W Polsce nie ma norm dotyczących zakresu analizy lub wymagań stawianych biopaliwom. Być może z tego powodu polscy producenci biomasy przedstawiają jedynie wyniki badań podstawowych biomasy jako paliwa, tzn. oznaczenia:

  • wilgoci,
  • popiołu,
  • węgla jako C,
  • wodoru jako H,
  • siarki jako S,
  • ciepła spalania,
  • wartości opałowej.

Na co więc warto zwracać uwagę przy zakupie większej ilości np. pelet?

Kupując pelety musisz kierować się wymogami dotyczącymi ich jakości, określonymi przez producenta posiadanych urządzeń grzewczych. Przy dużych zakupach możesz wymagać od niego badań dostarczanej partii. Warto tez sprawdzić, czy producent posiada certyfikat stosowania normy, który oprócz potwierdzenia uzyskania wyników badań mieszczących się w danej normie, dodatkowo potwierdza ustaloną procedurę sprawdzania jakości. W takim przypadku masz pewność, że dostarczane pelety spełniają wymogi norm – co prawda nie polskich, ale np. niemieckich.

kw na km

Do najbardziej znanych i wiarygodnych należą certyfikaty:

ÖNORM M 7135,
Certyfikat DIN Plus i
CEN/TS 14961.