Jakiej drabiny powinien używać montażysta szalunków?

montaż szalunków

Praca montażysty szalunków wymaga nie tylko dużej sprawności fizycznej, ale także rodzi bardzo wiele sytuacji potencjalnie wypadkowych. Czy w związku z tym montażysta taki powinien stosować dodatkową ochronę, taką jak szelki bezpieczeństwa?

Wykonywana przez montażystę szalunków praca wymaga, w wielu sytuacjach, użycia obu rąk jednocześnie. Nie ma on więc możliwości trzymania się przez cały czas poręczy drabiny. Dodatkowo mogą dochodzić czynności wymagające wychylenia się poza obrys drabiny. Oznacza to, że praca montażysty szalunków stwarza znaczne ryzyko upadku z wysokości (stąd zapewne pomysł używania szelek z linką samohamowną).

Uwaga!

Stosowanie drabiny przystawnej do pracy montażysty szalunków i innych prac montażowych jest rozwiązaniem najniebezpieczniejszym i niezgodnym z przepisami bhp. Używanie sprzętu chroniącego przed skutkami upadku z wysokości także nie daje gwarancji bezpiecznego wykonania pracy.

Pomost montażowy lub drabina rozstawna

Przy pracy montażysty szalunków, w szczególności w czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych czy odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków dobre praktyki dopuszczają stosowanie wyłącznie pomostu montażowego i drabiny rozstawnej, najlepiej z pałąkiem dającym przez cały czas zapewnienie możliwości bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracownika.

Pamiętaj!

Stosowanie odpowiedniej drabiny rozstawnej znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy montażysty szalunków i wyeliminuje konieczność używania środków ochrony indywidualnej.

Podczas wykonywania prac przy użyciu drabin powinny zostać spełnione następujące wymagania:

  • stosowane w zakładach pracy drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w odpowiednich Polskich Normach,
  • drabiny przenośne powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób niestwarzający zagrożeń ich użytkowników i osób przebywających w pobliżu,
  • do pracy na wysokości mogą być wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze jedynie w warunkach, w których, biorąc pod uwagę wymagania określone w odpowiednich przepisach, wykorzystanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego ich wykorzystania lub istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić,
  • drabiny muszą być używane w taki sposób, aby przez cały czas była zapewniona możliwość bezpiecznego uchwycenia poręczy i wsparcia pracowników, w szczególności, jeżeli ładunek ma zostać ręcznie przeniesiony na drabinie, nie przeszkadzało to pracownikowi w bezpiecznym trzymaniu się poręczy.

Podstawa prawna:§ 50 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
§ 8a i 8b rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).

Przykłady z omówieniem –  wzory skróconego mnożenia