Wymiary stanowiska pracy

powierzchnia pracy

Na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Oczywiście są to wartości minimalne. Kiedy powinny zostać zwiększone?

Wymiary stanowiska pracy mogą ulec zwiększeniu w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracownika. Może to dotyczyć m.in. stanowisk, na których pracownik musi mieć dużą przestrzeń w związku z koniecznością przemieszczania dużych elementów, (np. arkuszy blachy poddawanych obróbce plastycznej na prasie).

Powierzchnia robocza

Dla stworzenia warunków do bezpiecznego wykonywania pracy, niejednokrotnie nie wystarczy zapewnienie wymaganej wolnej powierzchni podłogi czy objętości pomieszczenia. Istotne są tu ich wymiary i kształt. Ustalając je, trzeba brać pod uwagę możliwe zagrożenia i uciążliwości pochodzące nie tylko ze stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony, ale również z otoczenia tego stanowiska, którymi mogą być przykładowo stanowiska sąsiednie.

Przykład

Gdy mówimy o wolnej powierzchni, to rozumiemy przez to tę część pomieszczenia, która pozostaje pracownikom do dyspozycji pomiędzy szafami, regałami i biurkami. Warto zwrócić tu uwagę zarówno na zajmowaną powierzchnię, jak i przestrzeń. Dla łatwiejszego wyobrażenia sobie, jaką objętość wolnej przestrzeni zajmują np. typowe meble biurowe, przedstawiamy następujące obliczenia:

 • biurko o wymiarach – wysokość 75 × długość 120 × szerokość 60 cm:
  • zajmowana powierzchnia wynosi 0,72 m2,
  • objętość zajmowanej przestrzeni wynosi 0,54 m3;
 • szafa o wymiarach – wysokość 220 × długość 100 × szerokość 55 cm:
  • zajmowana powierzchnia wynosi 0,55 m2,
  • objętość zajmowanej przestrzeni wynosi 1,21 m3;
 • regał o wymiarach – wysokość 220 × długość 100 × szerokość 35 cm:
  • zajmowana powierzchnia wynosi 0,35 m2,
  • objętość zajmowanej przestrzeni wynosi 0,77 m3.

Znając wymiary pokoju, możesz dokonać łatwo obliczeń i sprawdzić, czy na każdego pracownika przypada obowiązująca minimalna powierzchnia oraz przestrzeń.

Zwróć uwagę, że czasami urządzenia, mimo że mają niewielką objętość, zajmują dużą powierzchnię, np. tokarka o gabarytach np. 2 × 0,8 × 1,2 m. Zajmowana przez nią powierzchnia wynosi 1,6 m2, objętość natomiast – prawie 2 m3.