Day by Hour raport – sposób na usprawnienie pracy gniazda

dzienna karta pracy day by hour
Dlaczego warto stosować Day by Hour raport? Day by Hour raport jest skutecznym narzędziem usprawniającym pracę w gnieździe. Dostarcza informacji o zaistniałym problemie, przyspiesza przepływ informacji o powstałych usterkach uniemożliwiających produkcję w gnieździe.
Day by Hour raport, czyli Dzienna karta pracy:
 • pozwala śledzić zdolność gniazda do osiągania czasu krótszego niż Takt time,
 • dostarcza informacji, gdy istnieje problem, w postaci opóźnienia produkcji,
 • wskazuje liczbę produktów, jakie muszą być obrobione, ze względu na wymagania klienta (co wynika z Takt time’u),
 • motywuje pracowników do poprawy wyników, dzięki obrazowaniu operatorom sytuacji, w których Takt time jest przekroczony i tym samym uświadamianiu im, konsekwencji z tym związanych.

Jak wypełnić Dzienną kartę pracy?
Day by Hour raport (Dzienna karta pracy) składa się z dwóch części. Jest arkuszem wypełnianym przez:

 • planistę, brygadzistę lub lidera linii/gniazda (zamieszcza informację o planowanej produkcji z podziałem na odpowiednie okresy, dostosowane do czasu dostępności gniazda w oparciu o zapotrzebowanie),
 • operatora (odnotowuje produkcję wykonaną, również z wyżej opisanym podziałem).

Dla ułatwienia oraz skrócenia czasu dokonywania zapisów dobrze jest:

 • zakodować produkty w prosty i jasny dla wszystkich pracowników sposób (o ile takie kody jeszcze nie występują w fabryce),
 • zidentyfikować i nadać kody możliwym przyczynom przestojów.

Arkusz Dziennej karty pracy zawiera miejsce na wpisanie przez operatora przyczyny niewykonania planowanej ilości, jeśli takowa sytuacja zaistnieje.

Jak właściwie wykorzystywać Dzienną kartę pracy?

 1. Dostosuj formularze (Informacje o wyrobie, Informacje o rodzajach strat występujących w gnieździe,
 2. Day by Hour raport) do potrzeb gniazda.
 3. Ustal sposób sygnalizowania o problemie (światło, dźwięk… itp.).
 4. Zadbaj o to, by w okolicy gniazda znalazła się tablica, na której będzie umieszczany wizualny raport z zapisów pracowników.
 5. Wyznacz osobę, odpowiedzialną za zbieranie formularzy z gniazd.
 6. Określ częstotliwość zbierania formularzy z gniazd.
 7. Wybierz osobę, która będzie aktualizowała wyniki analiz na tablicy w okolicy gniazda.
 8. Ustal jak często będą aktualizowane wyniki analiz na tablicy.
 9. Określ, kto będzie dokonywał analiz wypełnionych w gniazdach formularzy, identyfikował problemy, które nie zostały wcześniej wykryte i opisane w formularzu „informacje o rodzajach strat występujących w gnieździe” oraz kto będzie rozwiązywał wszystkie problemy hamujące produkcję.
 10. Zdecyduj kto, komu i jak często będzie przekazywał raport o wynikach, trudnościach, postępach w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów; wyznacz termin cyklicznych spotkań tychże osób.
  Poinformuj wszystkich wyżej wymienionych pracowników o postanowieniach.