Jak wdrożyć system 5S w przedsiębiorstwie?

system 5S metoda

Lean management stosuje zespół narzędzi i metod, które mają na celu uszczuplenie procesów wewnątrz firmy. Jednym z najpowszechniejszych narzędzi jest system 5S. Ma on na celu stworzenie miejsca pracy uporządkowanego i zorganizowanego.

Efektem końcowym wdrożenia takiego systemu w firmie powinno być nie tylko uporządkowanie miejsc pracy, ale przede wszystkim podniesienie jakości produktów, zwiększenie efektywności pracowników, a co za tym idzie poprawienie opłacalności procesów wewnątrz firmy.

System 5S jak sama nazwa wskazuje składa się z pięciu etapów. Pierwsze trzy etapy mają na celu wdrożenie systemu w firmie:

  1. Selekcja i sortowanie. Etap ten polega na zidentyfikowaniu rzeczy zbędnych w miejscu pracy. Aby proces ten stał się ciągły niekiedy stosuje się czerwone etykiety, którymi pracownicy oznaczają przedmioty, które wydają im się zbędne w ich miejscu pracy.
  2. Systematyka. W etapie tym wyznacza się miejsca przeznaczenia dla poszczególnych grup przedmiotów zidentyfikowanych z pierwszym etapie selekcji.
  3. Sprzątanie. Wiele firm produkcyjnych przywiązuje znaczną wagę porządkowi w miejscu pracy, dzięki czemu eliminuje się straty wynikające z nieporządku. Kolejne dwa etapy 5S mają na celu utrzymanie trwania systemy w przedsiębiorstwie.
  4. Standaryzacja. Podczas tego etapu dokumentuje się schematy wypracowane podczas trzech etapów wdrożenia. Dokumentacja stworzona w tym etapie służy do dalszej kontroli funkcjonowania 5S w firmie.
  5. Samodyscyplina. Wdrożenie jakiegokolwiek rozwiązania wymaga ciągłej kontroli w celu utrzymania standardów. Najlepszym rodzajem kontroli jest samodyscyplina ze strony pracowników.

Podczas wprowadzania systemy 5S w przedsiębiorstwie, a także już po wdrożeniu kiedy ważne stają się elementy odpowiedzialne za utrzymanie efektów wdrożenia, mogą wystąpić zdarzenia zagrażające powodzeniu przedsięwzięcia. Najczęściej zagrożenia te wynikają z oporu pracowników przed zmianami lub wdrożeniem nowych pracowników w obowiązujący system.

Odpowiednia motywacja pracowników, finansowa lub pozafinansowa może wpłynąć na sukces wdrożenia 5S.

W pierwszych fazach wdrożenia problemem może się okazać niezrozumienia idei metody 5S przez pracowników, dlatego należy zadbać szkolenia dla pracowników, których obejmą nowe zasady panujące w firmie.

Podczas takiego szkolenia, oprócz samych zasad według, których działa 5S ważne jest przekazanie kadrze, że wdrożenie usprawni i ułatwi przede wszystkim ich pracę, dzięki czemu praca stanie się lżejsza, przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca. Istotne jest przekazanie, że uporządkowane stanowisko pracy może znacznie poprawić efektywność wykonywanych działań co pośrednio może wpłynąć na efekty finansowe pracy.

Related Post

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn