Kaizen – ciągłe ulepszanie

Kaizen można zdefiniować jako filozofię pracy.

Kaizen jest zestawieniem japońskich znaków KAI – zmiana oraz ZEN – dobra, poprawa, więc całość możemy zdefiniować jako ciągłe ulepszanie. Do filozofii kaizen należy poprawa efektywności bez wielkich inwestycji, udoskonalanie małymi krokami. Inicjatywa zmian w kaizen pochodzi od wszystkich pracowników. Dzięki zastosowaniu tej filozofii firma obniża koszty, wzrasta jakość wyrobów oraz zwiększa się wydajność.

Trzy filary kaizen to tworzenie standardów, organizacja miejsca pracy oraz likwidowanie marnotrawstwa.

Standardy określają najlepszy sposób na wykonywanie danej czynności, określają kryteria oceny wykonania, są punktem odniesienia do wykonywanych usprawnień, wyznaczają cele szkoleń pracowników, stwarzają odpowiedni system samokontroli i nadzoru. 38% naszego czasu składa się na szukanie, oczekiwanie i poprawianie, znacznie łatwiej wykonywać wszystkie czynności wiedząc, gdzie ma się potrzebne nam przedmioty oraz pozbywając się zbędnych rzeczy.

Dobrze zorganizowane miejsce pracy to miejsce, gdzie nie ma zbędnych przedmiotów, potrzebne przedmioty są uporządkowane. Po pracy stanowisko ma być sprzątnięte, mają być wykryte możliwe usterki. Ogromnie ważna jest samodyscyplina oraz systematyczne działanie. W ten sposób w przyszłości unikniemy przyszłych problemów. Usuwanie marnotrawstwa polega na niedopuszczanie do nadprodukcji, nadmiernych zapasów, produkcji wyrobów wybrakowanych, zbędnych czynności przy pracy, zbędnej pracy, przestojów oraz zbędnego transportu.

Aby wdrożyć kaizen, należy w pełni zrezygnować z pozbawionego fantazji i konwencjonalnego podejścia do procesu produkcji.

Nie można myśleć dlaczego czegoś nie można zrobić, ale jak można to zrobić. Należy działać natychmiast, nie szukać idealnego rozwiązania, nawet jeśli osiągniemy jedynie 50% celu, i tak możemy potem ten wynik poprawić. Należy szybko korygować błędy. Kaizen nie potrzebuje ogromnych nakładów finansowych, nie trzeba wydawać pieniędzy, aby wdrożyć tą filozofię. Należy pamiętać, że do mądrości dochodzi się poprzez porażki oraz gorzkie doświadczenia.

Formularz sugestii kaizen
Przykład formularza do zgłaszania sugestii KAIZEN

 

arkusz kaizen przykłąd