Jak wprowadzić teorię ograniczeń w życie?

Maksymalnie wykorzystaj zdolności produkcyjne dzięki TOC. Zarządzanie ograniczeniami (Theory of Constraints, TOC) to metoda pozwalająca na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami, które występują na zewnątrz przedsiębiorstwa, w procesie, organizacji i ludziach. Teorię tę opracował E. Goldratt. Zarządzanie ograniczeniami stosują z powodzeniem wiodące firmy produkcyjne. Przedsiębiorstwa, wykorzystując metodę TOC w produkcji, uzyskały zredukowanie cyklu produkcji, obniżenie poziomu zapasów oraz poprawę terminowości dzięki czemu w efekcie poprawiły swoje wyniki finansowe.

Jak wprowadzić teorię ograniczeń w życie? Zastosuj zasadę 5 kroków Goldratta:
1. Zidentyfikuj ograniczenie systemu.
2. Zrób wszystko, aby maksymalnie wyeksploatować wąskie gardło.
3. Podporządkuj działanie wszystkich elementów systemu, decyzji ograniczeniu, tak aby było ono jak najlepiej wykorzystane.
4. Wzmocnij wąskie gardło przez zwiększenie jego zdolności produkcyjnych, jeśli tego wymaga sytuacja.
5. Usprawnienie jednego ograniczenia ujawnia kolejne – aby je zidentyfikować, wróć do kroku pierwszego.

Zapamiętaj!
Masz różne możliwości poprawy eksploatacji wąskiego gardła. Możesz m.in.:

  • wykorzystać inne urządzenia,
  • zlecić wykonanie pewnych zadań na zewnątrz,
  • zmienić technologię,
  • zmienić materiały,
  • kupić nową wydajniejszą maszynę.