VSM- Value stream mapping

Szkolenie vsm

Czy zastanawialiście się kiedyś co to jest „wartość” w firmie? Zgodnie z definicją Lean Manufacturing – wartość jest to umiejętność dostarczania zgodnie z wymaganiami Klienta wyrobu lub usługi. Jakiej usługi i jakiego wyrobu? – Wysokiej jakości, kiedy są potrzebne oraz po konkurencyjnej cenie.

W takim razie co (jaki produkt / usługa) mają wartość? Wartość ma to co kupuje Klient i za co chce i jest w stanie zapłacić.

Metodologia Lean manufacturing definiując pojęcie strumienia wartości który może być analizowany oraz optymalizowany podpowiada: „strumień wartości to wszystkie czynności i procesy które są wykonywane w firmie od momentu wejścia materiałów do momentu wyjścia wyrobu gotowego”. Co to oznacza? To oznacza, że są to wszystkie działania, które wykonywane są w firmie by powstał wyrób gotowy.

W metodologii Lean Manufacturing istnieje umowny podział czynność na dwie grupy VA Value Added – czynności dodające wartość oraz NVA Non Value Added – czynności nie dodające wartości. I właśnie analiza czynności niedodających wartości jest jednym z podstawowych narzędzi Lean o nazwie Mapowanie Strumienia Wartości.

Czym jest to narzędzie VSM?

W branży mówi się potocznie, że jest to obraz – zdjęcie dnia zrobione dla wybranego obszaru. Może nim być linia produkcyjna, wydział lub cały zakład, niezależnie od wielkości obszaru Mapowanie Strumienia jest źródłem informacji takich jak opis procesu, przepływ informacji i materiałów, ilości zapasów i inne.

Co daje Mapowanie Strumienia Wartości?

Dla wprawnego leanowca jest źródłem cennych informacji o stanie zdrowia obszaru analizowanego. Cały proces składa się 3 części:

  • Mapy Stanu Obecnego,
  • Mapy Stanu Przyszłego oraz
  • Planu wdrożenia zmian.

Najciekawszym etapem jest część pierwsza = wykonanie Mapy Stanu Obecnego. Warto skorzystać ze szkolenia Mapowanie Strumienia Wartości by nabyć wiedzę oraz wprawę jak poprawnie wykonywać takie zadanie.

Po co się wykonuje mapowanie strumienia wartości ?

jest to diagnoza zdrowia rozpatrywanej organizacji. Podobnie jak wizyta u lekarza specjalisty nie obejdzie się bez podstawowych badań – tak analiza poprawności działania organizacji nie obejdzie się bez Mapowania Strumienia Wartości.

Jakich wyników można się spodziewać po takich działaniach?

Zwykle szokujących – zwłaszcza dla kierowników oraz managerów zarządzających. Mapa Stanu obecnego – jest dowodem oraz miejscem gdzie czarno na białym można zobaczyć w liczbach nasz styl organizacji. Jest to także dobre miejsce na zdefiniowanie obszarów które wymagają poprawy lub zmiany.

Szczegółowa analiza Mapy Stanu Obecnego wiedzie do tzw. Mapy Stanu Przyszłego – gdzie na podstawie m.in. bieżącego poziomu zamówień klientów oraz redukcji występującego marnotrawstwa przygotowany jest nowy standard organizacji obszaru.

Dzięki Mapie Stanu Przyszłego możemy poprawić nasz proces produkcyjny oraz zwiększyć elastyczność organizacji. Jakie korzyści może przynieść Redukcję kosztów działalności o 20-50% poprzez: wzrost efektywności do 60%, redukcję zapasów w toku (WIP) do 90%- redukcję czasu realizacji zamówienia do 50%, redukcję całkowitej powierzchni do 60% poprawę jakości; usprawnienie przepływu materiałów i towarów.

Wszelkich szczegółów dotyczących wykonywania szkolenia, jego etapów oraz sposobów analizy można dowiedzieć się podczas szkolenia VSM (Mapowanie Strumienia Wartości) wykonywanym zgodnie z metodologią Lean oraz w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie.

Mgr inż. Arkadiusz Cieślik Dyrektor Wykonawczy BDC