Wskaźniki TPM

Do najczęściej wykorzystywanych wskażników TPM, głównie do wyliczenia współczynników OEE zaliczyć możemy:

  •  MTBF (ang. Mean Time Before Failure).  Średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres wyrażony w godzinach, w którym urządzenie może działać bez przerwy (awarii). MTBF = MTTF + MTTR = Eτ + Eτr
  • MLD (ang. Mean Logistic Delay) – Czas oczekiwania na naprawę. Określa zdolność Utrzymania Ruchu do udzielenia wsparcia podczas awarii maszyny (czas na dojazd do awarii, oczekiwanie na części zamienne, dostęp do maszyny itd.)
  •   MMT (ang. Mean Maintenance Time) – Suma czasu napraw i prac zapobiegawczych.
  •   MTTF (ang. Mean Time To Failure)- Średni czas do wystąpienia usterki.
  •   MTTM (ang. Mean Time To Maintenance)
  •   MTTR (ang. Mean Time to Repair). Nazywany też MRT (ang. Mean Repaire Time). Średni czas napraw. Określa jak łatwo utrzymać urządzenie w sprawności technicznej lub przywrócić je do sprawności.

MTBF i MTTR – xls kalkulator