Wykorzystaj TOC w swoim przedsiębiorstwie

teoria ograniczeń w firmie

Na pewno nie raz zastanawiałeś się dlaczego zyski Twojej firmy nie mogą być wyższe? Czy nie produkujesz za mało? Za drogo? A może za wolno? Odnajdź w swoim systemie produkcyjnym podstawowe źródło problemów – ograniczenie (ang. constraint) i naucz się nim sterować! Dzięki temu wykorzystasz zasoby produkcyjne w sposób optymalny, a w efekcie przyczynisz się do wypracowania większego zysku.

Albo my zarządzamy ograniczeniami, albo ograniczenia zarządzają nami. Ograniczenia będą determinowały wielkość produkcji bez względu na to, czy ich istnienie będzie uznane i czy będą zarządzane, czy też nie.

Noreen, Smith, Mackey

Zarządzanie ograniczeniami stosują z powodzeniem wiodące firmy produkcyjne m.in. Boeing, General Motors, Ford Motor Corporation, Intel Corporation, Lucent Technologies. Przedsiębiorstwa, wykorzystując metodę TOC w produkcji, uzyskały średnio następujące wyniki:

  • Zredukowanie cyklu produkcji o 70%
  • Obniżenie poziomu zapasów o 49%
  • Poprawa terminowości dostaw o 44%

Wszystko to w efekcie przyczyniło się do poprawy wyników finansowych.
Aby wprowadzić teorię ograniczeń w życie, musisz się dowiedzieć, co zmienić, na co i jak przeprowadzić zmianę. Wykorzystaj poniższą zasadę 5 kroków Goldratta:

  • Krok 1. Zidentyfikuj ograniczenie systemu.
  • Krok 2. Zrób wszystko, aby maksymalnie wyeksploatować wąskie gardło.
  • Krok 3. Podporządkuj działanie wszystkich elementów systemu, decyzji ograniczeniu, tak aby było ono jak najlepiej wykorzystane.
  • Krok 4. Wzmocnij wąskie gardło przez zwiększenie jego zdolności produkcyjnych, jeśli tego wymaga sytuacja.
  • Krok 5. Nie wolno Ci spocząć na laurach – usprawnienie jednego ograniczenia ujawnia kolejne – aby je zidentyfikować, wróć do kroku 1.