Reengineering

Reengineering

27 marca, 2016 admin 0

Organizacje powstałe przed nadejściem zmian, które wywołała idea reengineeringu, oparte były o funkcje wykonywane przez poszczególne działy. Jednak obecnie z wieloma problemami trapiącymi przedsiębiorstwa nie […]

Prince2 słabe i mocne strony

Słabe i Mocne Strony PRINCE 2

9 stycznia, 2016 admin 0

Mocne strony PRINCE 2 Powtarzalność metodyki – zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji, Metodyka w opiera się na najlepszych […]

Zarządzanie – nowoczesne koncepcje

3 października, 2015 admin 0

Szereg zmian zachodzących w całym środowisku ekonomicznym, co za tym idzie zmiana kształtu samego przedsiębiorstwa, powoduje konieczność zweryfikowania stosowanych obecnie stylów zarządzania. Próbując zdefiniować główne […]

Mini Słownik Zarządzania

3 października, 2015 admin 0

Akcjonariat pracowniczy – rozprowadzanie akcji firmy wśród pracowników, często nie dopuszczane do ogólnego obiegu. Algorytm – technika działania, Alg. działania: określane też minaem zasad prakseologicznych, […]

Organizacja Wirtualna

3 października, 2015 admin 0

Nowe ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa XXI wieku, powodują uelastycznienie więzi wewnątrz organizacyjnych. Formuła Organizacji Wirtualnej, zawiera się w relacjach pomiędzy luźno powiązanymi komórkami, skupionymi jedynie na […]

CRM – nowa fala w zarządzaniu

3 października, 2015 admin 0

CRM wydaje się być lekarstwem na zdobycie rynku. To bardziej filozofia niż system informatyczny. Kształtowanie relacji z klientem, jest chyba najnowszym pomysłem analityków z firm […]

Controlling w zarządzaniu

2 października, 2015 admin 0

Pojęcie controllingu często utożsamiane jest wyłącznie z wyrażeniem „kontrola”. Jest to mylne zawężanie tego zagadnienia, ponieważ kontrola jest tylko jednym z elementów tego pojęcia. Controlling, […]

Jakoś(ć) w projekcie

1 października, 2015 admin 0

Bardzo często kierownik projektu zastanawia się jaki standard jakości przyjąć za obowiązujący podczas realizacji projektu. Organizacja, na rzecz której wykonywana jest praca po prostu oczekuje […]

Jak rozwijać firmę ?

12 września, 2015 admin 0

… mój interes potrzebuje skutecznej reklamy, powinien się szybciej rozwijać… takie refleksje są codziennością dla większości osób prowadzących własny interes, lub zarządzających firmą … …oto […]