Wskaźnik OEE

10 sierpnia, 2015 admin 0

OEE bierze pod uwagę różne składniki podrzędne procesu produkcyjnego – dostępność, wydajność i jakość. W wyniku takiej konstrukcji wskaźnika, OEE obejmuje swoim zakresem różne czynniki, […]