Porównania międzylaboratoryjne

6 września, 2015 admin 0

Porównanie międzylaboratoryjne (ILC) to zorganizowanie, wykonanie i ocena wzorcowań/badań tego samego obiektu lub podobnych obiektów wzorcowań/badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio ustalonymi […]