Wskaźniki TPM

10 sierpnia, 2015 admin 0

Do najczęściej wykorzystywanych wskażników TPM, głównie do wyliczenia współczynników OEE zaliczyć możemy:  MTBF (ang. Mean Time Before Failure).  Średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres wyrażony w godzinach, […]