Porównania międzylaboratoryjne

6 września, 2015 admin 0

Porównanie międzylaboratoryjne (ILC) to zorganizowanie, wykonanie i ocena wzorcowań/badań tego samego obiektu lub podobnych obiektów wzorcowań/badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio ustalonymi […]

Terminologia używana w ISO 14001

6 września, 2015 admin 0

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są: ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, […]

Cele badania satysfakcji Klienta

5 września, 2015 admin 0

Badanie satysfakcji klienta stało się bardzo popularne. Niewątpliwy wpływ ma na to norma ISO 9001:2000, która nakazuje badanie monitorowania zadowolenia klienta, a w szczególności monitorowanie […]

Jak auditować własnego szefa?

5 września, 2015 admin 0

Ten problem istnieje prawie w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Obawa przed auditowaniem swojego szefa to główny problem, jaki ma w tym przypadku auditujący. […]

Wdrażanie SZJ metodą procesową

3 września, 2015 admin 0

Procesy w przedsiębiorstwie to dla jednych temat całkowicie znany, dla drugich zaś – zagadnienie zupełnie nowe. Wdrażanie SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) metodą procesową oraz podążanie […]

Czym jest Polityka Jakości ?

3 września, 2015 admin 0

Dobrze i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno mieć opracowaną Politykę Jakości? Dlaczego? To fundament skutecznego systemu zarządzania jakością. Jako pełnomocnik powinieneś zadbać o to, aby Twoi […]