RFID – System identyfikacji radiowej w praktyce

rfid w logistyce

RFID (ang. Radio-frequency identification) to system identyfikacji radiowej. Technika ta ma bardzo praktyczne zastosowanie, które spowodowane jest miedzy innymi globalnymi standardami oraz dużemu wzrostowi efektywności samej technologii, która nastąpiła na przełomie ostatnich lat.

Popularność RFID spowodowała także, iż koszty stosowania techniki automatycznej identyfikacji znacznie się obniżyły.

Implementacja RFID pozwala na identyfikację produktów i obiektów wykorzystując fale radiowe. Ważne jest także, że odczyt może nastąpić  z wielu identyfikatorów jednocześnie i to bez fizycznego, ani nawet optycznego kontaktu między urządzeniem a identyfikatorem obiektu.

Sam system wymaga trzech podstawowych elementów. Pierwszym z  nich jest identyfikator, czasami nazywany także tagiem lub transporderem. Struktura identyfikatora złożona jest z elektronicznego chipa z wbudowaną pamięcią oraz miniaturowej anteny. Wszystko zamknięte jest w szczelnej obudowie. Identyfikator jest nośnikiem danych. Ze względu na źródło zasilania transpondery możemy podzielić na pasywne oraz aktywne.

Drugie z wymienionych posiadają własne źródło zasilania, np. wbudowaną baterię. Identyfikatory pasywne zasilane są z kolei energią pochodzącą z nadajnika i dostarczaną podczas komunikacji.Drugim niezbędnym elementem jest czytnik. Jest to rodzaj skanera, który komunikuje się z identyfikatorami i odczytuje zawarte w nim dane w ciągu zaledwie kilku sekund. Czytnik wyposażony jest w ekran, na którym wyświetlone zostaną zeskanowane informacje. Trzecim elementem systemu RFID jest oprogramowanie, które pozwala na poprawne działanie systemu.

System identyfikacji radiowej jest powszechnie wykorzystywany i ceniony ze względu na zalety jakie posiada. Olbrzymią zaletą jest już wspomniany brak konieczności kontaktu pomiędzy identyfikatorem a czytnikiem. Transmisja następują dzięki falom radiowym, zatem ani fizyczny, ani nawet optyczny kontakt miedzy emiterem a odbiornikiem nie jest wymagany. Istotną zaletą jest także możliwość odczytu z wielu identyfikatorów jednocześnie. W stosunku do stosowanych wcześniej kodów kreskowych, technologia RFID legitymuje się dużo większą pojemnością pamięci nośników danych. Po za tym, każdy identyfikator nadaje się do wielokrotnego użycia – dane można kasować i nadpisywać następnymi.

Ponadto istnieje możliwość integracji systemu RFID ze starsza technologią kodów kreskowych. Nie wymusza to zatem całkowitego przejścia na inną technologie. W stosunku do tradycyjnych etykiet będących nośnikami danych na umieszczanym na obiekcie w technologii RFID informacje są bardzie bezpieczne. Dzieje się tak ponieważ nie muszą być one dostępne bezpośrednio, lecz mogą być chronione hasłem co uniemożliwia ich odczyt osobom niepowołanym.