Czym jest Polityka Jakości ?

Dobrze i sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo powinno mieć opracowaną Politykę Jakości? Dlaczego? To fundament skutecznego systemu zarządzania jakością. Jako pełnomocnik powinieneś zadbać o to, aby Twoi pracownicy znali cele, strategie i sposoby postępowania. Im jaśniej i precyzyjniej kierownictwo firmy określi wspólny cel firmy, tym łatwiej wszyscy będą go realizować i wdrażać w codziennej pracy.

Polityka Jakości to jeden z podstawowych dokumentów systemu zarządzania jakością:

 • obrazuje stosunek kierownictwa firmy do zagadnień związanych z jakością,
 • jest deklaracją zaangażowania kierownictwa w sprawnie działający SZJ,
 • wytycza kierunki dalszych działań na rzecz jakości.

Norma ISO 9000:2005  w pkt. 3.2.4 definiuje Politykę Jakości jako: ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo.

Jest to przyjęta w postaci oficjalnego dokumentu deklaracja tzw. najwyższego kierownictwa (osoby bądź grupy osób, które z najwyższego szczebla kierują daną firmą). Dotyczy ciągłego zaangażowania kierownictwa w sprawy związane z wdrożonym systemem jakości. Określa kierunki rozwoju firmy – jest czymś na kształt wizji bądź misji firmy w odniesieniu do działań jakościowych.

A zatem Polityka Jakości tworzy formalną bazę (formalną – czyli oficjalnie przyjętą, podpisaną i rozpowszechnioną w firmie), na której opiera się system zarządzania jakością. Jest punktem wyjścia do całości działań projakościowych w firmie.

Polityka Jakości jest dokumentem nadrzędnym w całej dokumentacji systemowej. Zawarte w niej treści przekładają się na wszystkie pozostałe elementy systemu.

Polityka Jakości:

 • identyfikuje firmę, określa strategię w odniesieniu do zagadnień związanych z szeroko rozumiana „jakością”,
 • zapewnia ciągłą dbałość i zaangażowanie kierownictwa w sprawy związane z systemem, a także zapewnienie z ich strony zasobów niezbędnych do osiągania wyznaczonych celów jakościowych,
 • wyznacza ogólne cele dotyczące jakości. Mogą się one składać z szeregu celów podrzędnych, realizowanych w różnych procesach i na różnych poziomach organizacji firmy.

Polityka Jakości pełni też dodatkowe funkcje:

 • wytycza kierunki zarządzania jakością w firmie, jest wskazówką przy podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • tworzy formalną bazę systemu zarządzania jakością,
 • tworzy ramy do ustanowienia celów dotyczących jakości,
 • buduje wewnętrzną kulturę przedsiębiorstwa, promuje zaangażowanie w jakość całej organizacji,
 • jest doskonałym elementem marketingowym firmy.