Kiedy powinieneś przeprowadzić przegląd wymagań dotyczących wyrobu?

Każda organizacja powinna wdrożyć skuteczny przegląd wymagań wyrobu, aby nie narażać przedsiębiorstwa na straty wynikające zarówno z kosztów napraw lub ponownego wykonania wyrobu, jak i kosztów związanych z karami powstałymi z braku dostarczenia wyrobu w terminie. Dodatkowo musisz pamiętać o kosztach wynikających ze straty dobrej opinii.

Kiedy przeprowadzasz przegląd?
Na pewno przed zobowiązaniem się Twojej organizacji do dostarczenia wyrobu klientowi. A więc przed:

  • złożeniem oferty klientowi,
  • akceptacją umowy lub zamówienia,
  • akceptacją zmian do umowy lub zamówienia.

Podczas przeglądu musisz:

  1. Potwierdzić, że wymagania dotyczące wyrobu są określone. Przy opracowywaniu specyfikacji wyrobu na pewno były brane pod uwagę: wszystkie wymagania określone przez klienta, dotyczące dostawy i działania konieczne po dostawie, wymagania nieokreślone przez klienta, ale niezbędne do właściwego funkcjonowania wyrobu, które Tobie, jako producentowi, są znane, wszystkie wymagania dotyczące wyrobu, określone ustawami lub innymi obowiązującymi przepisami, np. ocena zgodności wyrobu, wymagania dotyczące ochrony środowiska, związane z wyrobem,
    inne wymagania, które podpowiada Ci Twoja praktyka inżynierska.
  2. Zweryfikować, czy wymagania określone w umowie odpowiadają specyfikacji Twojego wyrobu, a jeżeli nie – to uzgodnić wszystkie rozbieżności.
  3. Sprawdzić, czy możesz wykonać uzgodnione ilości wyrobu w terminie określonym w umowie. Przegląd w tym przypadku dotyczy zarówno Twoich mocy przerobowych, jak i możliwości dostarczenia materiałów przez Twoich dostawców oraz możliwości transportu i dostawy na czas.
  4. Sprawdzić, czy możesz dostarczać Twój wyrób w takich opakowaniach, jak życzy sobie klient.
  5. Uzgodnić wszystkie rozbieżności przed podpisaniem umowy.