Metoda 5W2H

metodologia 5w2h

Metoda 5W2H jest jednym z najbardziej wydajnych narzędzi do zarządzania, i co dziwne, jednym z najprostszych i najłatwiejszych do zastosowania. Podejście 5W2H to nic innego jak kwalifikowany, uporządkowany i praktyczny plan działania, z dobrze zdefiniowanymi etapami.

W dynamicznym i niezwykle konkurencyjnym świecie, takim jak biznes, zarówno działalność operacyjna, jak i komunikacja korporacyjna muszą być szybkie i sprawne, błędy w transmisji niektórych informacji mogą generować wiele strat.

Właśnie z tego powodu została stworzona metoda 5W2H, aby zapewnić, że straty nie wystąpią. To całkowicie wyjaśnia wszystkie możliwe pytania, które mogą pojawić się w przypadku procesów biznesowych związanych z firmą.

W jaki sposób metoda 5W2H uzyskała swoją nazwę?

Na początku może wydawać się skomplikowane, ale jest dokładnie odwrotnie. Nazywa się to metodą lub podejściem 5W2H , aby uprościć wytyczne związane z każdą fazą działania planu, który proponuje. Sprawdź poniższą tabelę, aby zapoznać się z krótkim wyjaśnieniem każdej z nich, w kolejności, w jakiej mają one być analizowane:

7 pytań 5W2H

Who? /Kto? – Zidentyfikuj osoby związane z problemem. Scharakteryzuj klientów, którzy narzekają. Którzy operatorzy mają trudności?

What?/Co? – Odpowiednio opisz problem. Czy stopień nasilenia problemu jest różny? Czy definicje operacyjne są jasne (np. Defekty)? Czy system pomiarowy jest powtarzalny i dokładny?

When?/Kiedy? – Zidentyfikuj czas wystąpienia problemu i jego występowanie we wcześniejszych okresach. Czy wszystkie zmiany produkcyjne doświadczają tej samej częstotliwości problemu? O której godzinie występuje problem?

Where?Gdzie? – Jeśli usterka występuje na części, gdzie znajduje się wada? Pomocna może być karta kontroli lokalizacji. Jaka jest geograficzna dystrybucja skarg klientów?

Why?/Dlaczego? – Należy podać wszelkie znane wyjaśnienia, które przyczyniają się do powstania problemu.

How?/W jaki sposób? – W jakim trybie lub sytuacji wystąpił problem? Jakie procedury zostały zastosowane?

How Many?/Ile? – Jaki jest zakres problemu? Czy proces jest kontrolowany statystycznie?

Przykładowy formularz 5W2H xls

Przykład 5W2H

5w2h przykład