Pamiętaj o stałym doskonaleniu Twojej organizacji!

Ciągłe doskonalenie inspiruje do dużej aktywności. Norma ISO 9001 wymaga od Ciebie stałego doskonalenia. Możesz wykorzystać do tego:

  • Politykę jakości,
  • Cele jakości,
  • Wyniki auditów,
  • Analizy danych,
  • Działania korygujące i zapobiegawcze,
  • Przegląd zarządzania.

Czy dobrze wykorzystujesz wszystkie elementy doskonalenia?
Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie coraz lepszych wyników finansowych. Organizacje wykorzystują te elementy oraz poszukują wciąż nowych programów, które pozwolą na jeszcze lepsze wyniki. Ale zwiększanie zysków w warunkach ostrej konkurencji jest bardzo trudne. Niezbędne jest więc minimalizowanie wszystkich niezbędnych kosztów wewnętrznych w procesach poprzez poprawę efektywności oraz doskonalenie jakości.

Ale czy wykorzystujesz wymienione elementy doskonalenia prawidłowo? Przyjrzyj się swoim celom jakości – w jaki sposób wykorzystujesz je do poprawy?

Czy cele jakości organizacji pozwalają na doskonalenie?
Odpowiedz sobie na pytania:

  • Czy są ustalone w Twojej organizacji cele dotyczące jakości?
  • Czy te cele są ustalone właściwie?
  • Czy ustalane były na podstawie odpowiedniego porównania na rynku?

Twoja organizacji musi być przecież konkurencyjna. Cóż z tego, że zakładasz poprawę jakości wyrobów niezgodnych aż o 15%? Jeżeli produkujesz samochody, a Twój akceptowalny poziom jakości wynosi 60%, to po osiągnięciu poprawy poziom jakości wyniesie 45%. Taki poziom akceptowalności w przemyśle samochodowym jest nie do przyjęcia. Zatem zaproponowany poziom doskonalenia nie jest wystarczający i prawdopodobnie nie był ustalany na podstawie wymagań klienta, prawnych i bez oceny ryzyka.

Zanim określisz cele…
Pamiętaj, zanim ustalisz cele jakości dla ciągłego doskonalenia zastanów się, czy oprócz realnych są one akceptowalne. Czy pozwolą Twojej organizacji działać na rynku?

Wykorzystaj skutecznie każdy z elementów doskonalenia jakości. Oczywiście, nikt nie wymaga od organizacji doskonalenia we wszystkich możliwych obszarach poprawy. Wynika to zazwyczaj z możliwości zapewnienia zasobów. W takim przypadku musisz ustalić kolejność w zależności od ustalonych priorytetów. Jednym z bardzo skutecznych elementów systemu ciągłego doskonalenia jest Program aktywizacji pracowników.