Wdrażanie SZJ metodą procesową

Procesy w przedsiębiorstwie to dla jednych temat całkowicie znany, dla drugich zaś – zagadnienie zupełnie nowe. Wdrażanie SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) metodą procesową oraz podążanie w kierunku organizacji zorientowanej na strukturę procesową powinno stanowić strategię rozwoju firmy w obydwu tych przypadkach. Doświadczenia przedsiębiorstw, które obrały właśnie taki kierunek rozwoju wyraźnie udowadniają, że jest to jedyna droga do skutecznego podnoszenia produktywności, zwiększania zysków i rozwoju przedsiębiorstwa.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością (SZJ) metodą procesową oznacza połączenie dwóch ważnych elementów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa: zarządzania jakością oraz zarządzania procesami. W rzeczywistości, wdrożenie jednego z tych elementów zawsze powinno być ściśle powiązane z wdrożeniem drugiego. Wynika to z faktu, iż zarządzanie jakością wymaga sformalizowanego ujęcia działań w przedsiębiorstwie – między innymi w formę procesową. I odwrotnie – zarządzanie procesami wymaga między innymi systemu dokumentacji, formalizującego owo zarządzanie.

Istnieje wiele przesłanek, które mogą mieć wpływ na podjęcie przez Zarząd czy Dyrekcję przedsiębiorstwa decyzji o wdrożeniu (bądź optymalizacji) SZJ w połączeniu z zarządzaniem procesami. Najczęściej spotykane podstawy takiej decyzji to:

  • wzrastająca konkurencja w branży,
  • liberalizacja rynku
  • procesy prywatyzacyjne lub konsolidacyjne,
  • ciągły wzrost wymagań i oczekiwań klienta,
  • potrzeby optymalizacji działań i podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa,
  • potrzeba poszukiwania rozwiązań wspierających rozwój biznesu i innowacyjności organizacji,
  • wzrost znaczenia zarządzania procesowego na świecie.

Wdrożenie SZJ metodą procesową ma zasadniczy cel: umożliwić dowolnemu przedsiębiorstwu działać skuteczniej i efektywniej i zapewniać tym samym ciągły wzrost satysfakcji klientów firmy. Wzrost zadowolenia klienta natomiast przekłada się w sposób proporcjonalny na rosnące zyski firmy.

Wiele przedsiębiorstw bardzo długo pomijało satysfakcję klienta w planowaniu i realizowaniu swoich celów biznesowych. Nie uwzględniano jej ważnej roli we wzroście pozycji przedsiębiorstwa na rynku, jak również jej znaczącego wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ale do czasu. Kiedy przedsiębiorstwa coraz lepiej zaczynały rozumieć znaczenie filozofii CRM (CRM – Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami), stało się oczywiste, że na coraz bardziej globalizującym się i konkurencyjnym rynku trudno jest podnosić wydajność przedsiębiorstwa bez zapewnienia odpowiedniej obsługi jego klientom. To właśnie oni bowiem – poprzez swoje decyzje zakupowe – decydują o tym, czy Twoje przedsiębiorstwo będzie istniało na rynku, czy będzie je stać na funkcjonowanie i wdrażanie efektywnego SZJ.

W związku z tym, we wdrażaniu SZJ metodą procesową istotne jest zrozumienie faktu, że jednym z najważniejszych celów takiego projektu jest ciągłe doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak pokazuje wiele praktycznych przykładów, tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest osiągnięcie sukcesu na rynku.