Jak pozyskać i rozwijać kompetentnych pracowników?

Pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami to klucz do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Jako pracodawcy zależy Ci na zatrudnieniu lojalnych, wysoko wykwalifikowanych i kompetentnych ludzi, którzy będą znali swoje miejsce w firmie i bardzo odpowiedzialnie traktowali swoje obowiązki. Tak w skrócie można opisać kompetentnego pracownika. Ale czym dokładnie jest kompetencja? A także – jak pozyskać i rozwijać kompetentnych pracowników?

Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie
W przeszłości typowe przedsiębiorstwa w rozwiniętych krajach przemysłowych były zarówno pracochłonne, jak i kapitałochłonne. Dzisiaj wiele największych na świecie korporacji najtrafniej można określić jako „wiedzochłonne” oraz „talentochłonne”. Przykładami tego są spółki z branż:

  • oprogramowania komputerowego,
  • przemysłu farmaceutycznego,
  • doradztwa biznesowego i zawodowego,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • przemysłu fonograficznego oraz
  • przemysłu rozrywkowego.

Najważniejsze problemy
W wielu organizacjach główne aktywa to wiedza i specjalistyczne kompetencje utalentowanych ludzi, a nie typowe dla tzw. dawnej gospodarki aktywa materialne. Zarządzanie wiedzą, talentem i kompetencjami ludzi staje się w ostatnich latach dużo ważniejsze dla długofalowego interesu przedsiębiorstwa niż dbanie o część materialną firmy.
Doświadczamy tego również w ostatnim okresie w  naszym kraju:

  • szybki rozwój gospodarki,
  • otwieranie kolejnych rynków pracy w Unii Europejskiej,
  • konkurencyjne zarobki w państwach zachodnich

spowodowały, że polskie przedsiębiorstwa zaczęły borykać się z podstawową trudnością – brakiem ludzi chętnych do pracy. Prawdziwy problem pojawia się wówczas, kiedy przedsiębiorstwo nie może znaleźć na rynku pracy specjalisty – ponieważ takiego nie ma albo jest, ale żąda takiego wynagrodzenia, które przerasta możliwości firmy.

Przedsiębiorstwa mają więc do czynienia z sytuacją, w której nie brakuje kapitału na inwestycje, a towarem deficytowym stała się siła robocza – szczególnie taka, która jest odpowiednio wykwalifikowana i posiada pożądane kompetencje.