Jak przygotować handlowca do awansu?

przygotowanie pracownika do awansu

Z praktyki wiadomo, że rzadko zdarza się handlowiec, który bez wcześniejszego przygotowania, w dowolnym momencie jest gotowy na przyjęcie awansu np. na kierownika regionu i z łatwością realizuje nowe obowiązki. W większości przypadków jedni wymagają np. uzupełnienia wiedzy merytorycznej, inni natomiast wzmocnienia umiejętności kierowniczych. Nie możesz awansować handlowca i zostawić go samemu sobie. Warto wcześniej pomyśleć o tym, jak przygotować podwładnego na awans, tak aby przejęcie obowiązków dokonało się płynnie, a błędy wynikające z nowych zadań były ograniczone do minimum.

Szkolenia

Dobrym pomysłem na właściwe przygotowanie handlowca do nowych obowiązków są kursy i szkolenia, np. z zakresu:

  • planowania ścieżek karier,
  • zarządzania własną karierą,
  • zarządzania ludźmi,
  • efektywnej komunikacji,
  • zarządzania czasem, zespołem, konfliktem itp.

Szkolenia te pokazują, że kariera polega nie tylko na planowaniu przyszłości, czyli kolejnych stanowisk i awansów, ale także świadomym stosunku do tego, co i jak robi się dziś. Podczas takich szkoleń handlowiec ma okazję ocenić własne umiejętności, zidentyfikować mocne strony i te, które wymagają poprawy, otrzymuje konkretne narzędzia i instrukcje, jak je stosować.

Coaching

Innym sposobem przygotowania handlowca m.in. do awansu, bardzo zbliżonym do szkoleń, jest coaching. Polega on na rozwijaniu, przy pomocy przełożonego (jako trenera), wiedzy i umiejętności pracownika dzięki skutecznej komunikacji pomiędzy tymi dwoma stronami.

Cechą coachingu są ciągłe kontakty, rozmowy, definiowaniu problemów, które pojawiły się przed nowo awansowanym pracownikiem, wspólne znajdywanie najlepszego rozwiązania i dalszej kontroli, na ile rozwiązanie zostało przez pracownika dobrze zastosowane i jakie są tego skutki.

Mentoring

Procesem zbliżonym do coachingu jest mentoring. Zarówno coaching, jak i mentoring to procesy, których zadaniem jest umożliwienie, stymulowanie i wspieranie nauki. Różnica jednak pomiędzy nimi polega na tym, że jako mentor dążysz do nawiązania z Twoim pracownikiem szczególnych relacji, jak najbardziej zbliżonych do roli zaufanego doradcy czy konsultanta. Myślisz o doskonaleniu działania i zachowań handlowca w znacznie szerszym wymiarze czasowym – nawet w skali całej jego kariery. W coachingu natomiast, jako trener (coach) koncentrujesz się na szybkim uzyskaniu wyników, poprawy zachowania, zmiany podejścia pracownika do danej kwestii.

Lista rezerwowa

Część kandydatów do awansów jest specjalnie przygotowywana przez dłuższy czas, zwłaszcza w firmach, w których planuje się ścieżki kariery. W firmach takich układa się listy rezerwowe kadry kierowniczej. Trafiają na nią pracownicy, którzy mają zastąpić w przyszłości swoich przełożonych.