Jak rozwijać samodzielność nowego handlowca?

jak rozwijac handlowca

Po przyjęciu nowego handlowca w Twoim interesie jest, żeby jak najszybciej zaczął samodzielnie wykonywać obowiązki zawodowe. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach stosowane są formalne programy wprowadzające po to, aby jak najszybciej pracownik osiągnął on pożądaną efektywność.

Programy wprowadzające
Programy wprowadzające składają się zazwyczaj z serii szkoleń obejmujących szkolenia zapoznające z wewnętrznymi zwyczajami pracy, systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie, procedurami, a także ze szkoleń ściśle zawodowych przygotowujących do wykonywanych zadań (np. z technik sprzedaży, oferowanych przez firmę produktów).

Wykorzystaj napływ świeżej krwi
Kiedy masz w swoich szeregach nowego handlowca, wykorzystaj jego entuzjazm, zapał do pracy i nowe kwalifikacje, które wnosi do zespołu. Warto od początku powierzać mu ambitne zadania, ponieważ zmuszają one i przyzwyczajają handlowców do wymaganego poziomu samodzielności.

Nauka nowych umiejętności
W stopniowym przekazywaniu kompetencji w działach sprzedaży wyjątkowo skuteczny może być coaching, a także mentoring.

Coaching ma na celu rozwój kompetencji potrzebnych w zawodzie handlowca i zwiększanie skuteczności własnego działania. Rozpoczyna się poznaniem, np. poprzez obserwację zachowania danego handlowca w relanej sytuacji sprzedażowej. W rezultacie tego Ty jako coach analizujesz zachowanie pracownika i wspólnie ustalacie plan działania, zmierzający do zmiany zachowania na bardziej pożądane, korzystniejsze, bardziej efektywne. Efekty realizacji tego planu kontrolujesz na bieżąco.

Jako mentor budujesz z handlowcem relacje typu mistrz-uczeń. Uczysz go właściwej pracy przez własny przykład, demonstrację. Funkcję coacha czy mentora może również pełnić wybrany przez Ciebie doświadczony handlowiec, menedżer sprzedaży lub inny kierownik.

Jeśli chcesz dobrze przygotować handlowca do samodzielności, warto skorzystać z trzystopniowego program uczenia:

  • pierwsze zadanie handlowiec wykonuje pod Twoją ścisłą kontrolą, poznaje sposób pracy przyjęty przez Ciebie i sam daje się poznać w działaniu;
  • drugie zadanie pozwalasz wykonać handlowcowi samodzielnie, kontrolując je w kluczowych momentach;
  • trzecie zadanie handlowiec wykonuje samodzielnie, przedstawiając Ci rezultat swojej pracy.