Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy to uporządkowane i oparte na faktach stwierdzenie jego funkcji i celów. Powinien on określać: granice uprawnień i odpowiedzialności osoby zajmującej dane stanowisko pracy, nazwę stanowiska, dział, do którego jest przypisane, umiejscowienie oraz podległość służbową.

Korzyści ze stosowania opisu stanowiska pracy:

 • – wyraźnie określa obowiązki i zakres odpowiedzialności,
 • – jest przydatny w rekrutowaniu pracowników,
 • – pomaga wykryć powielanie stanowisk w przedsiębiorstwie,
 • – daje przegląd funkcji i działań podejmowanych przez dział lub organizację.

Wady opisu stanowiska pracy:

 • – w przypadku, gdy opis zostaje ograniczony do kilku czynności, może być wykorzystywany na zasadzie: to nie wchodzi w zakres moich obowiązków,
 • – wymaga regularnej aktualizacji.

W celu przygotowania kompletnego opisu stanowiska pracy zgromadź niezbędne informacje. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisu powinna wziąć pod uwagę:

 • czego kierownictwo przedsiębiorstwa wymaga na tym stanowisku pracy,
 • co pracownik na danym stanowisku robi według niego, a co powinien robić,
 • co zdaniem innych pracowników współdziałających zawodowo z osobą na danym stanowisku osoba ta robi, a co powinno być robione.

Na podstawie tych informacji przygotuj opis stanowiska pracy, który powinien zawierać następujące elementy:

 • Þ podstawowe informacje
 • § nazwa stanowiska pracy i działu, w którym się ono znajduje – nazwa powinna być krótka, jasna i dobrze „kojarzyć się” z zakresem pracy,
 • § zależność służbowa – komu podlega osoba i kto jej podlega,
 • § miejsce pracy – miejscowość, zakład,
 • Þ główny cel stanowiska pracypowinno to być krótkie stwierdzenie, opisujące dlaczego istnieje dane stanowisko pracy (np. o celu kierownika ds. sprzedaży można po prostu napisać: zapewnie realizacji zadań sprzedaży),
 • Þ główne obowiązki (główne zadania, główne obszary wyników) główne zadania, czyli obowiązki które przyczynią się w znacznym stopniu do osiągania celów stanowiska pracy i całej organizacji. Przede wszystkim to one decydują o istocie stanowiska pracy. Najlepiej byłoby wyznaczyć nie więcej niż pięć, sześć głównych zadań.

Przykładem opisu zadań uwzględniającego te trzy elementy może być stwierdzenie: doradzanie w kwestii wyboru i wdrażania nowego systemu komputerowego w celu nawiązania bliższych kontaktów z najważniejszymi klientami.

Pamiętaj, aby regularnie aktualizować opis stanowiska pracy:

 • co najmniej raz w roku, kiedy przeprowadzasz ocenę pracownika,
 • wtedy, kiedy wdrażane są zmiany organizacyjne,
 • po przepracowaniu przez nową osobę na danym stanowisku kilku miesięcy, aby uwzględnić wszelki istotne zmiany w obowiązkach przypisanych do tego stanowiska.

Pamiętaj, że należy:

 • zawiadamiać pracowników, dlaczego przeprowadza się poprawki do opisów stanowisk pracy lub je się aktualizuje,
 • włączyć do tego osobę zajmująca dane stanowisko pracy,
 • sprawdzić opisy stanowisk w sąsiednich dziedzinach, aby zapewnić integrację,

Nie należy ograniczać inicjatywy pracowników przez przyjęcie w opisie stanowiska pracy zbyt wąskiego zakresu obowiązków.