Pamiętaj o określeniu kompetencji personelu w Twojej organizacji!

Każda organizacja powinna określić kompetencje personelu, który wykonuje czynności mające wpływ na jakość. Wskazówki rozwojowe czy też wykazy odpowiednich szkoleń zalecanych pracownikom uzyskujesz przecież w przypadku stwierdzenia rozbieżności między wymaganym a posiadanym poziomem kompetencji.

Ocena kompetencji – jak ją przeprowadzić?
Zastanawiasz się, jak przeprowadzić ocenę? Co wziąć pod uwagę? Czy kompetencje określać dla wszystkich stanowisk oddzielnie? Kto powinien oceniać kompetencje?

W każdej organizacji istnieje wykaz stanowisk. I właśnie dla tych stanowisk warto określić wymagane kompetencje.

Co mogą zawierać takie kompetencje?

Każde stanowisko posiada swoją własną specyfikę, wynikającą z takich czynników, jak:

 • zadania, do jakiego jest powołane,
 • miejsce w strukturze firmy,
 • specyficzne wymagania prawne,
 • współpraca z innymi stanowiskami.

Co powinieneś wziąć pod uwagę?

Przede wszystkim:

1. Umiejętności czysto techniczne, zawodowe

 • Powinieneś zatem ustalić, jakie umiejętności techniczne niezbędne są do wypełniania obowiązków na danym stanowisku. Ale nie tylko,
 • również to, czy osoba na danym stanowisku rozwija umiejętności specjalistyczne, ważne dla firmy oraz
 • czy przekazuje innym swoją wiedzę techniczną.

2. Zaangażowanie

Czy osoba na danym stanowisku:

 • wywiera wpływ na innych, potrafi zdobyć uznanie i zaangażowanie innych?
 • potrafi ustalić i przydzielić jasne i ambitne cele oraz prowadzić do ich osiągnięcia?
 • umie delegować odpowiedzialność?
 • potrafi tworzyć atmosferę pracy zespołowej, zatrzymać kompetentnych pracowników?

3. Innowacyjność

Czy osoba na danym stanowisku:

 •  potrafi podejmować wartościowe inicjatywy i prowadzić do ich osiągnięcia?
 • wie, jak stworzyć atmosferę, w której załoga zgłasza nowe pomysły?
 • umie działać samodzielnie, bez wskazówek?
 • chętnie i szybko uczy się wszystkiego, co nowe?

Pamiętaj!
Szczegółowe definicje kompetencji, opisy miar ich spełniania na poszczególnych poziomach oraz narzędzia do oceny kompetencji ludzi na określonym stanowisku to podstawy do rozwoju pracowników w Twojej organizacji.