Szkolenia – jak je planować, realizować i oceniać ich skuteczność?

W każdym zakładzie istnieją potrzeby szkoleniowe. Zastanawiasz się, jak je zidentyfikować, zaplanować, zapewnić realizację i ocenić skuteczność? Zacznij od zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych!

Co powinieneś wziąć pod uwagę?

Po pierwsze politykę jakości organizacji. Z niej wynikają podstawowe potrzeby szkoleniowe.

 • To polityka najwyższego kierownictwa określa cele i zadania, jakie stawia sobie organizacja, z niej wynikają procesy, które powinny być realizowane, a zatem również kompetencje wymagane na poszczególne stanowiska.
 • Każda z organizacji przeprowadza okresową ocenę kompetencji personelu do wykonywania zadań. Wystarczy sprawdzić różnice między kompetencjami istniejącymi a wymaganymi i masz podstawowe potrzeby szkoleniowe.

Teraz przejrzyj przepisy, normy, dyrektywy itd. mające wpływ na Twoją organizację:

 • Wypisujesz te, które stawiają wymagania kompetencyjne dla stanowisk, które masz w zakładzie. A może wymagają specjalnych certyfikatów?
 • Sprawdzasz, czy są spełnione te wymagania. Jeżeli nie, zapisujesz je jako potrzeby szkoleniowe.

Następnie przyjrzyj się planowanym zmianom organizacyjnym czy technicznym.

 • Jaki wpływ będą miały na nowe zasoby ludzkie lub zmianę wymagań kompetencji?
 • Czy potrzebujesz nowych pracowników?
 • Ilu i z jakimi kompetencjami?
 • Może część pracowników możesz przeszkolić?
 • Jakie nowe procesy będą wdrożone?
 • Jakie kompetencje powinni mieć pracownicy?

Zapisujesz potrzeby.

Powinieneś również wziąć pod uwagę dane dotyczące fluktuacji kadr. A może borykasz się ze zmiennością personelu sezonowego, zatrudnianego na czas określony?

 • Przeanalizuj, jakie czynniki mają wpływ na zmienność.
 • Weź to po uwagę przy planowaniu potrzeb szkoleniowych.

Jeszcze wnioski pracowników dotyczące ich rozwoju, spójnego z celami Twojej organizacji. Które z nich mogą być uwzględnione w tym roku? Dopisz je do potrzeb szkoleniowych.

Planowanie – o czym jeszcze musisz pamiętać?
Oprócz potrzeb szkoleniowych weź pod uwagę także:

 • możliwości finansowe organizacji,
 • wymagania dotyczące czasu realizacji,
 • dostępność szkoleń,
 • możliwość przeprowadzenia szkolenia we własnym zakresie,
 • inne ważne dla Twojej organizacji czynniki.

Wybierz najlepszą metodę szkolenia!
A teraz wybór metod szkoleniowych. Zdecyduj, czy będą to:

 • szkolenia wewnętrzne,
 • szkolenia zewnętrzne,
 • praktyki,
 • doradztwo itd.

Zapoznaj się z normą PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia. Pomoże Ci to wdrożyć skuteczny proces szkolenia.