Zarządzanie personelem, czyli sztuka bycia z ludźmi

Bardzo ważną cechą, jaką powinien posiadać szef, kierownik zarządzający personelem, są umiejętności interpersonalne, czyli sztuka bycia z ludźmi. Sprawdź jakimi umiejętnościami powinien cechować się szef zarządzający personelem w firmie.

Rola społeczna
Każdy kierownik, szef firmy czy jej właściciel zarządzający personelem w firmie pełni określoną rolę społeczną. Rola społeczna to wzór zachowań oczekiwanych przez grupę (personel) od osoby zajmującej w tej grupie wyraźnie określone miejsce. Oczekiwania te są oczywiście różne i zależą od składu osobowego, poziomu wykształcenia grupy oraz od charakteru pracy, jaką ona wykonuje. Odchylenia od oczekiwań personelu (niespełnianie ich) lub zaspokojenie tych oczekiwań powoduje tzw. sankcje społeczne w postaci kar lub nagród; przykładowo – szef zyskuje sobie opinię świetnego przełożonego (nagroda), sprawnie zarządzającego personelem albo nieudacznika (kara). Sankcje te mogą przybierać różne formy: uznania, szacunku, niechęci, biernego oporu, lekceważenia, drwiny, wrogości itp.

Do podstawowych umiejętności interpersonalnych szefa, kierownika zarządzającego personelem zaliczamy:

  • zdolność poznawania swoich podwładnych,
  • otwartość w relacjach z nimi,
  • ujawnianie własnych myśli, poglądów, przekonań i uczuć (radość, smutek, obawy, lęki, troski itd.),
  • okazywanie współpracownikom ciepła i sympatii, umiejętne oraz pozytywne wpływanie na nich,
  • skuteczne rozwiązywanie problemów,
  • empatia (czyli wyczuwanie, zrozumienie i dostrojenie się do uczuć osób, z którymi się pracuje),
  • zdolność łagodzenia nieporozumień, aby nie przeradzały się w konflikty,
  • zdolność motywowania ludzi podczas wykonywania zadań.