Zarządzanie personelem w Twojej firmie

Planowanie zasobów ludzkich jest częścią systemu ustalonego przez Ciebie na bazie strategii zarządzania zasobami ludzkimi i strategii organizacji.

Dotyczy ono przyszłych potrzeb kadrowych, przyszłej struktury Twojego personelu, programu rekrutacji, doboru i redukcji oraz programu doskonalenia Twoich pracowników. Ponadto plany zatrudnienia opierają się na prognozowaniu oraz na przeglądzie kadrowym, w którym ocenia się umiejętności i efektywność pracowników w Twojej organizacji.

Planując zasoby ludzkie w swojej firmie musisz uwzględnić:

  • ocenę ilościową i jakościową (tzn. określającą poziom kompetencji) aktualnego stanu kadrowego i zapotrzebowanie na kadrę zawarte w planach strategicznych,
  • skuteczne wykorzystanie pracowników w sposób uwzględniający minimalizację kosztów i maksymalizację efektów ich pracy,
  • sytuację na rynku pracy oraz wiążącą się z nią możliwość pozyskania wykwalifikowanych specjalistów poza własną organizacją

Planując zasoby ludzkie pamiętaj o uwzględnieniu:

  • przewidywanych zmianach w Twojej firmie
  • kierunkach rozwoju Twojej organizacji w przyszłości,
  • wszelkich informacji o stanie i trendach na rynku pracy,

Jeśli chcesz, żeby organizacja była gotowa na zmiany podaży wewnętrznej i zewnętrznej np. jeśli rynek pracy wykazuje niedobór specjalistów określonej specjalności przygotuj się do prób „podkupienia” Twoich pracowników przez inne firmy. Pamiętaj, gdy na rynku znajduje się dużo specjalistów w danej branży, to może dla Ciebie oznaczać szansę na zatrudnienie pracowników z wysokimi kwalifikacjami, ponieważ konkurencja wśród kandydatów jest wysoka.