Co to jest Venture Capital ?

Każdy kto próbuje oprzeć swój rozwój o obce środki finansowe staje przed dylematem: skąd wziąć wystarczającą ilość środków finansowych i jak wynegocjować najlepsze warunki ich spłaty ?
Zazwyczaj w takich przypadkach inwestor udaje się do banku. Ale czy jest to rozwiązanie jedyne? Czy nie istnieją alternatywne źródła pozyskania pieniędzy na inwestycje?

Jedną z odpowiedzi na pytanie są funduszeventure capital. Jednak, jak zawsze najtrudniejszy jest początek. Aby uzyskać finansowe wsparcie funduszu konieczne jest przedstawieniebiznes planu naszej inwestycji.

Nie dosyć, że mogą udzielić wsparcia finansowego, to w wielu przypadkach mogą nas wesprzeć czynnie, stając się współwłaścicielami naszego biznesu. W Stanach Zjednoczonych fundusze venture capital angażują ogromne środki finansowe w eksperymentalne i ryzykowne przedsięwzięcia i mają z tego olbrzymie zyski. Również w Polsce obserwujemy coraz większą aktywność funduszy venture capital. Najlepszym dowodem na to jest wzrastająca liczba spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których udziałowcami są między innymi fundusze venture capital.

Fundusze inwestycyjne venture capital to fundusze podwyższonego ryzyka ponieważ poszukują inwestycji wśród firm niewielkich, ale posiadających szansę na ponadprzeciętny rozwój i dynamiczny wzrost ich wartości. Są na tyle elastyczne, że potrafią efektywnie realizować nawet najbardziej niekonwencjonalne projekty. Ich domeną są firmy, które mają dobry produkt i odniosły już sukces rynkowy, podbudowany szybkim wzrostem przez ostatnie lata, którym jednak brakuje kapitału na dalszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych niszy rynkowych, rozwój sieci sprzedaży. Dla takich firm venture capital są właściwym partnerem kapitałowym, oferującym długoterminową strategię współpracy i inwestowania. Decyzje o inwestycji podejmowane są w oparciu o znajomość rynków, ocenę perspektyw rozwoju firmy, czy ocenę jakości zarządzania – kwalifikacji właścicieli i kadry firmy, ich zdolności menedżerskich, umiejętności poruszania się na rynku. Venture capital wyspecjalizowały się w skutecznym zarządzaniu dużymi środkami finansowymi.

Venture capital angażują się w nowe przedsięwzięcia poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm. W ten sposób stają się współwłaścicielami firmy, co ma niewątpliwy walor dla wielu przedsiębiorców. W przeciwieństwie do banków sukces i powodzenie każdej inwestycji funduszu jest jednocześnie jego sukcesem. Zwykle venture capital nie angażują się w bezpośrednie zarządzanie firmą, utrzymując jednak kontrolę nad firmą poprzez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek. Na porządku dziennym są regularne spotkania i rozmowy z zarządami firm, w czasie których fundusze pomagają w rozwiązywaniu aktualnych problemów, przedstawiają swoje wizje i pomysły. Jest to niewątpliwy walor i przewaga w stosunku do tradycyjnego modelu współpracy z bankiem.

Niewielkie spółki nawet z dobrym pomysłem na biznes mają trudności z kapitałem na rozwinięcie działalności. Twórcami tych spółek są z reguły naukowcy – inżynierowie. Na początkowym etapie rozwoju spółki te ponoszą znaczne nakłady finansowe. Tradycyjne możliwości kredytowania są praktycznie dla nich niedostępne – nikt ich nie zna, są praktycznie bez historii. Dodatkowo przecierają niejednokrotnie nowe szlaki i nikt nie może zagwarantować, że na pewno odniosą sukces rynkowy. Banki, wielcy tradycjonaliści gospodarki nie angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. Równie niechętni są inwestorzy branżowi. Niedostępna dla nich jest również droga giełdowa – nikt nie kupi akcji. I tu z pomocą przychodzą fundusze typu venture capital.

Jeżeli masz dobry pomysł i niewielki kapitał to przedstaw biznes plan swojej inwestycji w funduszu inwestycyjnym venture capital. Nic przez to nie stracisz, a możesz wiele zyskać ! Pamiętaj jednak, że nie tylko pomysł jest ważny, ale i forma jego prezentacji !