Prowadzić działalność samodzielnie czy w spółce?

Podjęcie decyzji o tym czy należy prowadzić działalność z kimś wspólnie, czy też samodzielnie jest trudne i wymaga przemyśleń. Skutki i konsekwencje tej decyzji ponosi się często przez lata. Osoby, które dopiero rozważają rozpoczęcie powinny pamiętać, że łatwiej podejmuje się decyzję o założeniu spółki, zanim rozpocznie się działalność. Trudniej ustalić warunki wprowadzenia kogoś nowego do firmy, którą stworzyło się od podstaw. Trudniej podzielić się władzą i trudniej też zaakceptować, że jeszcze ktoś inny będzie również podejmować decyzje o tym, co dzieje się w firmie.

Na początku łatwiej rozpoczyna się działalność w spółce, gdy dwie zdecydowane osoby próbują zmagać się z przeciwnościami losu i starają się, aby przedsięwzięcie się udało oraz walczą o rozwój firmy.

Samodzielnie

 • Dla przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą na małą skalę najkorzystniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest firma jednoosobowa.
 • Właściciel takiego przedsiębiorstwa samodzielnie planuje, organizuje i kontroluje własną działalność gospodarczą.
 • Panuje niepodzielnie nad całym przedsiębiorstwem.
 • Jest niezależny.
 • Ma nieograniczone możliwości realizowania własnych planów i wizji.
 • Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej nakłada jednak pewne ograniczenia finansowe. Przedsiębiorstwa właściciel może liczyć tylko na własne środki finansowe (własne oszczędności i pożyczki od znajomych i rodziny). Otrzymanie dodatkowego wsparcia ze strony banku lub firm leasingowych uzależnione jest od wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa i możliwe jest dopiero po kilku miesiącach prowadzenia działalności (najwcześniej po trzech miesiącach od momentu rozpoczęcia działalności, najczęściej po 6 miesiącach).

W spółce

 • Gdy brak pieniędzy, brak doświadczenia, odpowiednich uprawnień lub umiejętności, można rozważyć prowadzenie działalności w spółce, w której współwłaściciele będą mogli uzupełnić nawzajem brakujące cechy, potrzebne do prowadzenia spółki
 • W spółce dzieli się ryzyko, pieniądze, pracę i czas, ale też zyski. Trzeba pamiętać o dokładnym określeniu, co każda ze stron wnosi do spółki oprócz pieniędzy (licencję, kontakty, lokal, umiejętności, wiedzę, znajomość branży). Najlepiej ustalić to na samym początku i w formie pisemnej.
 • Znajomość przepisów prawnych, a przynajmniej podstaw prawa cywilnego i prawa spółek w znacznej mierze ułatwia świadome kierowanie rozwojem firmy od momentu jej powstania, uniknięcie nieporozumień między wspólnikami i dobrą współpracę z partnerami gospodarczymi oraz instytucjami.
 • Wszystkie inne sprawy dotyczące inwestycji, zarządzania firmą, odpowiedzialności za działanie firmy, rozliczeń z urzędem skarbowym są bezpośrednio związane z formą prawną nowopowstałego podmiotu gospodarczego.
 • Należy wziąć też pod uwagę, ile kapitału potrzeba do uruchomienia spółki i jakie są koszty rejestracji spółki.
 • Trzeba się też dobrze zastanowić nad wyborem formy prawnej odpowiedniej dla prowadzonej działalności.