Skąd wziąć pomysły na prowadzenie własnej firmy?

Skąd ludzie czerpią pomysły na prowadzenie własnej firmy? Co decyduje o ich wyborze?

1.Doświadczenie i wiedza z poprzedniego miejsca pracy

Niemal co drugi przedsiębiorca zakłada własną firmę wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte u poprzednich pracodawców. Nie zawsze prowadzi taki sam rodzaj działalności, ale bardzo często podejmuje działalność w tej samej lub współpracującej branży.

2.Zainteresowania

Niemal co siódma osoba wykorzystuje swoje zdolności i umiejętności zdobyte w czasie rozwijania swoich zainteresowań i zajmowania się swoim hobby.

U co dziesiątej osoby o tym, czym będzie się zajmować w swojej firmie decyduje przypadek.

3.Tradycje rodzinne

Również u co dziesiątej decydują tradycje rodzinne i zdobyte wykształcenie.

4.Wykształcenie

Zdobyta wiedza, ukończony kurs, zdobyte kwalifikacje umożliwiają stworzenie firmy, w której posiadanie określonej wiedzy, licencji, uprawnień jest wymagane.

5. Sugestie i obserwacje

Często pomysły są podsuwane przedsiębiorcom przez rodzinę, znajomych, którzy potrafią opisać istniejące gdzieś i działające przedsiębiorstwo podając je za sprawdzony wzór. Niektóre pomysły powstają nieoczekiwanie podczas obserwacji w nowym otoczeniu. Wiele pomysłów przedsiębiorcy przywożą ze sobą z podróży, wyjazdów, odwiedzin w innym regionie kraju.

6.Twórcze kopiowanie (przenoszenie pomysłów na biznes i dopasowanie ich do wymagań najbliższego rynku)

Obserwowanie odmienności charakterystycznej dla obcego kraju, regionu, wsi lub miasta może pomóc w znalezieniu pomysłu na własną firmę. Dzięki temu też można podpatrzeć jak obce firmy organizują swoją działalność, jak się promują, jakie ceny stosują.

7.Wprowadzanie własnych pomysłów życie

Niektórzy przedsiębiorcy potrafią samodzielnie opracować sposób wytwarzania produktu lub wykonywania usługi. Jeśli dobrze się do własnej działalności przygotują mogą liczyć na powodzenie. Najoryginalniejsze pomysły mają szansę na dobre przyjęcie przez klientów.