Uzyskaj zaangażowanie pracowników i doskonal Twoją organizację!

Twarde reguły dzisiejszego rynku i konkurencyjność firm zmuszają organizacje do szukania każdej nowej możliwości doskonalenia. Bardzo ważne jest uruchomienie aktywności wszystkich pracowników. Jest to klucz do wykorzystania w całej organizacji najlepszych:

 • praktyk,
 • metod oraz
 • wskaźników.

Zależy Ci przecież na tym, aby wykorzystać aktywność wszystkich pracowników w zgłaszaniu pomysłów mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, jakości produktu, pracy maszyn i urządzeń, ochrony środowiska itp.

Pamiętaj!
Współczesne produkty i technologie są coraz bardziej złożone, więc nie możesz pozwolić sobie na to, aby nie wykorzystywać jakiejkolwiek części potencjału ludzkiego – potrzebni są wszyscy!

Kreatywność pracowników – dlaczego tak ważna
Kreatywność Twoich pracowników może:

 • poprawić efektywność procesów,
 • zmniejszać koszty,
 • zwiększać zyski,
 • poprawiać wyniki finansowe firmy.

W jaki sposób to osiągniesz?
Poprzez opracowanie i wdrożenie programu zaangażowania pracowników (PZP). Konieczne do tego warunki to:

 • rozwój kultury osobistej pracowników,
 • rozwój pracy zespołowej,
 • wzmocnienie zaangażowania pracowników,
 • wyzwolenie kreatywności wszystkich pracowników,
 • popieranie tej kreatywności poprzez nagradzanie.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • W jaki sposób uzyskać zaangażowanie pracowników?
 • Jakie metody wykorzystać, aby spowodować lawinę pomysłów?
 • W jaki sposób motywować pracowników do ich zgłaszania?
 • Czy wymaga to ogromnej biurokracji?
 • Jakie dokumenty stworzyć do ich realizacji, aby były wygodne dla każdego pracownika?
 • Czy wszystkie pomysły są warte wdrożenia?
 • Co zrobić, żeby zgłaszane najbardziej efektywne i najciekawsze pomysły były wdrożone w życie?
 • W jaki sposób je zbierać?
 • Kto ma je analizować i decydować, które mają wejść w fazę realizacji?
 • Skąd wziąć finanse na realizację?