Controlling w zarządzaniu

2 października, 2015 admin 0

Pojęcie controllingu często utożsamiane jest wyłącznie z wyrażeniem „kontrola”. Jest to mylne zawężanie tego zagadnienia, ponieważ kontrola jest tylko jednym z elementów tego pojęcia. Controlling, […]