Jakie są skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego?

e-podpis

Dzięki stosowaniu e-podpisu możesz uprościć swoje kontakty z urzędami i kontrahentami. Jakie skutki będą miały składane przez Ciebie podpisy elektroniczne?

Bezpieczny podpis elektroniczny, złożony w okresie ważności kwalifikowanego certyfikatu i weryfikowany za jego pomocą, jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, dane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentami opatrzonymi własnoręcznymi podpisami.

Przykład

Jak to przebiega w praktyce?

Dla ważności umowy najmu czy sprzedaży nie ma znaczenia, czy podpiszesz ją własnoręcznie, czy przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym certyfikatem. Jeżeli tylko umowa taka może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, to podpisanie jej podpisem elektronicznym też będzie dla Ciebie wiążące – na takich samych zasadach.

Kiedy podpis elektroniczny nie zastąpi własnoręcznego?

Bezpieczny podpis elektroniczny nie zastępuje całkowicie podpisu własnoręcznego, tylko jest z nim równoważny. Oznacza to, że nie możesz zastąpić zwykłego podpisu elektronicznym, gdy konkretny przepis wymaga składania podpisu własnoręcznego. Z tych przyczyn nie da się skutecznie podpisać podpisem elektronicznym np. testamentu własnoręcznego.

E-podpis poświadcza integralność dokumentu

Skutkiem korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, jest zapewnienie integralności danych opatrzonych tym podpisem. Dzięki kwalifikowanemu certyfikatowi zauważalne są wszelkie zmiany tych danych, a ponadto także zmiany wskazania kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do weryfikacji podpisu, dokonane po jego złożeniu. W odróżnieniu od papierowych dokumentów bezpieczny podpis elektroniczny gwarantuje więc, że nie doszło do podmiany np. jednej strony podpisywanego dokumentu.