Reengineering

Marzec 27, 2016 admin 0

Organizacje powstałe przed nadejściem zmian, które wywołała idea reengineeringu, oparte były o funkcje wykonywane przez poszczególne działy. Jednak obecnie z wieloma problemami trapiącymi przedsiębiorstwa nie […]

Słabe i Mocne Strony PRINCE 2

Styczeń 9, 2016 admin 0

Mocne strony PRINCE 2 Powtarzalność metodyki – zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność projektów o wspólnym podejściu, terminologii i dokumentacji, Metodyka w opiera się na najlepszych […]

PULL System

Październik 11, 2015 admin 0

Przypomnij sobie sytuację, kiedy chcesz przedostać się na drugi koniec miasta i masz do pokonania zdawałoby się niewielki odcinek drogi, ale co skrzyżowanie utykasz w […]

Zarządzanie – nowoczesne koncepcje

Październik 3, 2015 admin 0

Szereg zmian zachodzących w całym środowisku ekonomicznym, co za tym idzie zmiana kształtu samego przedsiębiorstwa, powoduje konieczność zweryfikowania stosowanych obecnie stylów zarządzania. Próbując zdefiniować główne […]

Teoria potrzeb Maslowa

Październik 3, 2015 admin 0

W rozważaniach na temat motywowania pracowników ogromną rolę odgrywa analiza potrzeb jakimi kierują się w swoim życiu. W osiąganiu zadowalającego poziomu życia, a więc zaspokajaniu […]

Mini Słownik Zarządzania

Październik 3, 2015 admin 0

Akcjonariat pracowniczy – rozprowadzanie akcji firmy wśród pracowników, często nie dopuszczane do ogólnego obiegu. Algorytm – technika działania, Alg. działania: określane też minaem zasad prakseologicznych, […]

Planowanie kariery

Październik 3, 2015 admin 0

Koncepcja ta opiera się na indywidualnej analizie potencjału tkwiącego w każdym pracowniku. Po poznaniu możliwości osobowych pracownika opracowywany jest plan (zarys) jego kariery w przedsiębiorstwie. […]

Organizacja Wirtualna

Październik 3, 2015 admin 0

Nowe ramy funkcjonowania przedsiębiorstwa XXI wieku, powodują uelastycznienie więzi wewnątrz organizacyjnych. Formuła Organizacji Wirtualnej, zawiera się w relacjach pomiędzy luźno powiązanymi komórkami, skupionymi jedynie na […]

Marketing personalny

Październik 3, 2015 admin 0

Pierwsze skojarzenia związane z wyrażeniem marketing, to działania dotyczące organizowania procesu sprzedaży oraz narzędzia związane z planowaniem procesów pozyskiwania klientów. Na takiej właśnie podstawie stworzono […]

CRM – nowa fala w zarządzaniu

Październik 3, 2015 admin 0

CRM wydaje się być lekarstwem na zdobycie rynku. To bardziej filozofia niż system informatyczny. Kształtowanie relacji z klientem, jest chyba najnowszym pomysłem analityków z firm […]

1 2 3 6