metodologia 5w2h

Metoda 5W2H

20 stycznia, 2018 admin 0

Metoda 5W2H jest jednym z najbardziej wydajnych narzędzi do zarządzania, i co dziwne, jednym z najprostszych i najłatwiejszych do zastosowania. Podejście 5W2H to nic innego […]

Porównania międzylaboratoryjne

6 września, 2015 admin 0

Porównanie międzylaboratoryjne (ILC) to zorganizowanie, wykonanie i ocena wzorcowań/badań tego samego obiektu lub podobnych obiektów wzorcowań/badań przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio ustalonymi […]

Terminologia używana w ISO 14001

6 września, 2015 admin 0

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są: ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, […]

Cele badania satysfakcji Klienta

5 września, 2015 admin 0

Badanie satysfakcji klienta stało się bardzo popularne. Niewątpliwy wpływ ma na to norma ISO 9001:2000, która nakazuje badanie monitorowania zadowolenia klienta, a w szczególności monitorowanie […]

Jak auditować własnego szefa?

5 września, 2015 admin 0

Ten problem istnieje prawie w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości. Obawa przed auditowaniem swojego szefa to główny problem, jaki ma w tym przypadku auditujący. […]

Wdrażanie SZJ metodą procesową

3 września, 2015 admin 0

Procesy w przedsiębiorstwie to dla jednych temat całkowicie znany, dla drugich zaś – zagadnienie zupełnie nowe. Wdrażanie SZJ (Systemu Zarządzania Jakością) metodą procesową oraz podążanie […]