Terminologia używana w ISO 14001

6 września, 2015 admin 0

Najważniejsze, a właściwie kluczowe z punktu widzenia wdrażania i integrowania systemu są: ŚRODOWISKO – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, […]