Zaprojektuj gniazda produkcyjne zgodnie z Lean

gniazda produkcyjne

Co można zyskać dzięki właściwemu ustawieniu maszyn w gnieździe? Możesz nie trzymać się żadnych zasad, ustalając usytuowanie maszyn w gnieździe, ale jeśli chcesz:

  1. zapobiec gromadzeniu się zbędnych zapasów,
  2. usprawnić podział pracy pomiędzy operatorów,
  3. przyspieszyć przepływ wyrobów przez poszczególne etapy procesu,
  4. zapewnić ergonomiczne warunki pracującym w gnieździe operatorom,
  5. być pewnym, że organizujesz pracę zgodnie z zasadami bhp, zapoznaj się z dalszymi wskazówkami.

Jak ustawić sprzęt w gnieździe?

Maszyny i stanowiska usytuuj blisko siebie, tak aby trasa, którą pokonuje operator, była minimalna. Odległości pomiędzy stanowiskami powinny zależeć od sposobu ustawienia stanowisk względem drogi transportowej, rodzaju środka transportu i przyjętego systemu ruchu (jednostronny, dwustronny). Co prawda, nie istnieją w tym względzie żadne normy, których musiałbyś się trzymać, ale warto w trakcie projektowania gniazda zerknąć na wartości referencyjne.

Przykład
Cztery stanowiska w gnieździe są ustawione równolegle do drogi transportowej, przodem (w dwóch rzędach: dwa po lewej i dwa po prawej stronie). Za ich zaopatrzenie odpowiada wózek widłowy spalinowy. Ruch ma charakter jednokierunkowy. W tej sytuacji odległość między dwoma rzędami stanowisk powinna wynosić 3,2 m (3200 mm).
Segmenty zautomatyzowanych procesów o ruchu ciągłym oddziel od głównego przepływu.

Jaka przestrzeń będzie odpowiednia?

Operator (gniazda produkcyjnego ) obsługujący maszynę powinien mieć zapewnioną maksymalną ergonomiczność stanowiska:

  • Ręczne narzędzia, z których pracownik będzie korzystał na stanowisku, umieść jak najbliżej miejsca, gdzie będą używane. Ustaw je zgodnie z kierunkiem użytkowania. Najlepiej, aby były to narzędzia dedykowane, niewymagające nastawiania.
  • Wykorzystaj zjawisko grawitacji do orientowania i przemieszczania części, w ten sposób oszczędzisz energię i siły operatora.
  • 2 m2 – minimum tyle wolnej powierzchni zgodnie z wymaganiami bhp przeznacz na jednego pracownika.
  • Z tras, którymi będzie poruszał się operator, wyeliminuj wszelkie przeszkody.
  • Energię, powietrze i inne media postaraj się doprowadzić z sufitu, w ten sposób zapewnisz większą swobodę ruchów pracownikowi.

Rozdzielanie zadań pomiędzy operatorów przebiegnie sprawniej, jeśli wewnętrzna szerokość gniazda będzie wynosić 1,6 m. W tym samym celu warto umieścić blisko siebie kroki procesu z czynnościami wykonywanymi ręcznie.

Przestrzeń w gnieździe powinna być zgodna z wymaganiami bhp i zapewniać ergonomiczne warunki, a zatem nie może być zbyt mała. Jednak z drugiej strony dużo miejsca to zwiększenie odległości, które musi pokonywać operator, mniejsza ekonomiczność jego ruchów i ryzyko gromadzenia się zbędnych zapasów.

Zaprojektowałeś optymalnie przestrzeń gniazda? Moje gratulacje! Ale to jeszcze nie koniec usprawnień, które możesz wdrożyć.