Zaprojektuj gniazda produkcyjne zgodnie z Lean

gniazda produkcyjne

Co można zyskać dzięki właściwemu ustawieniu maszyn w gnieździe? Możesz nie trzymać się żadnych zasad, ustalając usytuowanie maszyn w gnieździe, ale jeśli chcesz:

  1. zapobiec gromadzeniu się zbędnych zapasów,
  2. usprawnić podział pracy pomiędzy operatorów,
  3. przyspieszyć przepływ wyrobów przez poszczególne etapy procesu,
  4. zapewnić ergonomiczne warunki pracującym w gnieździe operatorom,
  5. być pewnym, że organizujesz pracę zgodnie z zasadami bhp, zapoznaj się z dalszymi wskazówkami.

Jak ustawić sprzęt w gnieździe?

Maszyny i stanowiska usytuuj blisko siebie, tak aby trasa, którą pokonuje operator, była minimalna. Odległości pomiędzy stanowiskami powinny zależeć od sposobu ustawienia stanowisk względem drogi transportowej, rodzaju środka transportu i przyjętego systemu ruchu (jednostronny, dwustronny). Co prawda, nie istnieją w tym względzie żadne normy, których musiałbyś się trzymać, ale warto w trakcie projektowania gniazda zerknąć na wartości referencyjne.

Przykład
Cztery stanowiska w gnieździe są ustawione równolegle do drogi transportowej, przodem (w dwóch rzędach: dwa po lewej i dwa po prawej stronie). Za ich zaopatrzenie odpowiada wózek widłowy spalinowy. Ruch ma charakter jednokierunkowy. W tej sytuacji odległość między dwoma rzędami stanowisk powinna wynosić 3,2 m (3200 mm).
Segmenty zautomatyzowanych procesów o ruchu ciągłym oddziel od głównego przepływu.

Jaka przestrzeń będzie odpowiednia?

Operator (gniazda produkcyjnego ) obsługujący maszynę powinien mieć zapewnioną maksymalną ergonomiczność stanowiska:

  • Ręczne narzędzia, z których pracownik będzie korzystał na stanowisku, umieść jak najbliżej miejsca, gdzie będą używane. Ustaw je zgodnie z kierunkiem użytkowania. Najlepiej, aby były to narzędzia dedykowane, niewymagające nastawiania.
  • Wykorzystaj zjawisko grawitacji do orientowania i przemieszczania części, w ten sposób oszczędzisz energię i siły operatora.
  • 2 m2 – minimum tyle wolnej powierzchni zgodnie z wymaganiami bhp przeznacz na jednego pracownika.
  • Z tras, którymi będzie poruszał się operator, wyeliminuj wszelkie przeszkody.
  • Energię, powietrze i inne media postaraj się doprowadzić z sufitu, w ten sposób zapewnisz większą swobodę ruchów pracownikowi.

Rozdzielanie zadań pomiędzy operatorów przebiegnie sprawniej, jeśli wewnętrzna szerokość gniazda będzie wynosić 1,6 m. W tym samym celu warto umieścić blisko siebie kroki procesu z czynnościami wykonywanymi ręcznie.

Przestrzeń w gnieździe powinna być zgodna z wymaganiami bhp i zapewniać ergonomiczne warunki, a zatem nie może być zbyt mała. Jednak z drugiej strony dużo miejsca to zwiększenie odległości, które musi pokonywać operator, mniejsza ekonomiczność jego ruchów i ryzyko gromadzenia się zbędnych zapasów.

Zaprojektowałeś optymalnie przestrzeń gniazda? Moje gratulacje! Ale to jeszcze nie koniec usprawnień, które możesz wdrożyć.

Related Post

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn