Czym właściwie jest Zarządzanie Wiedzą

Zarządzanie wiedzą jest terminem stosunkowo młodym. Za jego początek, za M. Strojnym przyjmuję ostatnią dekadę.
Pomińmy przemyślenia nad tym, czym jest wiedza w dzisiejszym świecie. Jest na pewno tym, co może nam zagwarantować przewagę nad naszymi gospodarczymi rywalami.
Im więcej wiemy, jakie następstwa spowoduje nasza decyzja, jeżeli posiadamy wiedzę na temat technologii, procesów czy nawet zachowań ludzkich, tym bardziej nasze decyzje będą słuszne.

Istota Knowledge Managementu (KM) opiera się na umiejętności wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy. Zarówno zgromadzonej w zaawansowanej technologii czy też wewnętrznych procedurach, jak również tej którą dysponujemy my i nasi pracownicy.

W dobie rewolucji informacyjnej (trzeciej fali wg. Tofflera), najistotniejsze jest to, czy potrafimy wyselekcjonować ten zasób wiedzy, który jest dla nas najbardziej istotny.
Zdobywanie wiedzy w dzisiejszym świecie nie stanowi żadnego problemu. Prasa, specjalistyczne wydawnictwa, internet, wszystkie te media stanowią doskonałą niemalże kopalnię wiedzy.
Ważnym jest oczywiście umiejętne „przefiltrowanie” dostarczanych nam informacji i wydobycie tych najbardziej nam przydatnych.

Powracając do zasobów wiedzy pozostającej w głowach pracowników przedsiębiorstwa, najistotniejsze w całej koncepcji KM jest jej uzewnętrznienie. I niestety, okazuje się to największą przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań KM w firmach.
Dzieje się tak, że wybitni specjaliści, zatrudnieni w przedsiębiorstwach nie są skłonni do dzielenia się posiadaną wiedzą. Zdarza się również tak, że ignorujemy wiedzę posiadaną przez pracowników liniowych, którzy będąc w ciągłym kontakcie z klientami, mają na ich temat najwięcej informacji.

Obserwuje również, u konsultantów wdrażających systemy KM, zbytnie skupienie uwagi na tworzeniu procedur, mechanizmów mających regulować działalność organizacji, pomijając jednocześnie właśnie owe indywidualne predyspozycje pracowników firmy, których uwzględnienie w całościowym procesie zarządzania przyniosło by wymierne efekty.

Definicja KM powinna brzmieć:
„Istotą Knowledge Managementu, jest wyodrębnienie, sklasyfikowanie oraz uzewnętrznienie wiedzy, informacji i doświadczenia, zarówno pozostających w samym przedsiębiorstwie, jak i wśród tworzących go pracowników.”