Właściwie opracuj swoją politykę środowiskową

Twoje przedsiębiorstwo produkuje wyroby, a podczas tego procesu można zidentyfikować różne elementy, które oddziałują na środowisko. Powinieneś zatem zidentyfikować te elementy, czyli aspekty, i w zależności od skali wpływów na środowisko zobowiązać się do jego ochrony.

Do czego musisz się zobowiązać?
Powinieneś zobowiązać się do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz spełniania wymagań prawnych. Zastanów się, jakie aspekty Twoja organizacja zidentyfikowała i od nich uzależnij swoje zobowiązanie. Dotyczy to również wymagań lokalnych i tych, których Twoja organizacja dobrowolnie się podjęła lub które wynikają  ze zobowiązań podjętych przez korporację obejmującą organizację.

Ważna rola pracowników
Przedsiębiorstwo nic nie osiągnie, jeżeli załoga nie będzie świadoma swojego wpływu na środowisko. Warto zatem wpisać zobowiązanie, w którym podejmiesz się osiągnięcia celów poprzez zaangażowanie kierownictwa i budowanie wysokiej świadomości pracowników podczas szkoleń.

Kiedy określisz już zobowiązania, możesz je połączyć i wybrać te, które dotyczą Twojej organizacji. W ten sposób otrzymasz politykę środowiskową.

Teraz już tylko sprawdzasz, czy polityka środowiskowa:

  • jest odpowiednia do charakteru, skali oraz wpływów na środowisko działań, wyrobów i usług organizacji,
  • ma zobowiązanie do ciągłego doskonalenia oraz zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • zawiera zobowiązanie do spełniania mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązuje i które dotyczą jej aspektów środowiskowych,
  • stanowi ramy do ustalenia i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych. Najlepiej jest w tym przypadku wypisać przykładowe cele do każdego ze zobowiązań.

Po tych działaniach musisz jedynie politykę udokumentować, zakomunikować pracownikom oraz innym osobom pracującym w imieniu organizacji i wdrożyć ją do stosowania.