PULL System

11 października, 2015 admin 0

Przypomnij sobie sytuację, kiedy chcesz przedostać się na drugi koniec miasta i masz do pokonania zdawałoby się niewielki odcinek drogi, ale co skrzyżowanie utykasz w […]

Wskaźniki TPM

10 sierpnia, 2015 admin 0

Do najczęściej wykorzystywanych wskażników TPM, głównie do wyliczenia współczynników OEE zaliczyć możemy:  MTBF (ang. Mean Time Before Failure).  Średni czas bezawaryjnej pracy, czyli okres wyrażony w godzinach, […]

Co to jest Lean Office?

10 sierpnia, 2015 admin 0

Lean Office jest związane z szeroko rozumianym pojęciem „lean management” (z ang. „szczupłe zarządzanie”). Mowa tu o filozofii produkcji, która potrafi oszczędnie rozporządzać swoimi zasobami. […]

Metodologia analizy SWOT

10 sierpnia, 2015 admin 0

Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem analiz strategicznych. Jest ona swego rodzaju techniką diagnozowania organizacji. Nazwa SWOT to po prostu akronim od słów z języka angielskiego: […]

Jak wprowadzić teorię ograniczeń w życie?

10 sierpnia, 2015 admin 0

Maksymalnie wykorzystaj zdolności produkcyjne dzięki TOC. Zarządzanie ograniczeniami (Theory of Constraints, TOC) to metoda pozwalająca na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami, które występują na zewnątrz przedsiębiorstwa, […]

Mapowanie strumienia wartości

10 sierpnia, 2015 admin 0

Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) to metoda służąca ustaleniu wartości dodanej produktu, kiedy ten przechodzi przez cały proces wytwarzania. Celem zastosowania Value Stream […]

Warzsztaty SMED wdrożenie

Cele metody SMED

10 sierpnia, 2015 admin 0

SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) jest metodyką, która umożliwia dokonywanie szybkich przezbrojeń. Bardziej dosłownie nie oznacza ona, jak mogłoby się wydawać, przezbrojenia w […]

przykłady poka yoke

Zastosowania urządzeń Poka Yoke

10 sierpnia, 2015 admin 0

W firmie, która zajmuje się głównie produkcją, zdarzają się sytuacje, gdzie występują błędy ludzkie. A, jak wiadomo, na błędy pozwolić sobie nie można, ponieważ błędy […]

Wskaźnik OEE

10 sierpnia, 2015 admin 0

OEE bierze pod uwagę różne składniki podrzędne procesu produkcyjnego – dostępność, wydajność i jakość. W wyniku takiej konstrukcji wskaźnika, OEE obejmuje swoim zakresem różne czynniki, […]

Kaizen – ciągłe ulepszanie

9 sierpnia, 2015 admin 0

Kaizen można zdefiniować jako filozofię pracy. Kaizen jest zestawieniem japońskich znaków KAI – zmiana oraz ZEN – dobra, poprawa, więc całość możemy zdefiniować jako ciągłe ulepszanie. […]

Założenia metody Just in Time

9 sierpnia, 2015 admin 0

Poprawne zarządzanie procesami wewnątrz firmy daje spodziewane efekty w postaci ograniczenia strat, a w efekcie zwiększenie rentowności firmy co jest celem niemal każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie […]

diagram ishikawy przykład

Diagram Ishikawy

9 sierpnia, 2015 admin 0

Diagram Ishikawy, czy inaczej diagram rybiej ości, jest wykresem przyczynowo- skutkowym. Ma on na celu graficzną prezentację zależności pomiędzy czynnikami, które mają wpływ na dany […]